Mye bendelmark i Hordaland

Det rapporteres om ekstraordinært mye bendelmark i laks i Hordaland. ? I år og i fjor har det vært ekstra ille, sier veterinær Freddy Jensen i fiskehelsetjenesten FOMAS.

Han tror det er en sammenheng med de varme sjøtemperaturene en så på sommeren både i fjor og i år. – Det har vært ekstra menge planktonorganismer i sjøen i år. Spesielt hoppekreps (copepoder) har det vært mye av, og disse er mellomvert for innvollsmarken. Derfor tror vi det er en sammenheng her, sier han til Norsk Fiskeoppdrett. – Veldig mange har vært nødt for å behandle, og mange sliter fortsatt med problemet, sier han Jensen forteller at før de to siste sesongene her ne nesten ikke sett bendelmark på seks syv år. Ellers beretter han om at fisken nå endelig ser ut til å komme i form igjen etter en sommer og tidlig høst med laber appetitt. – Noe kan nok direkte forklares av de høye sjøtemperaturene, men vi tror det har vært noe mer, for det har vart også etter at temperaturen sank igjen. Det har sett ut som fisken ikke har likt seg i sjøen, den har vært stresset og hoppet mye, selv om vi så å si ikke har hatt lus på vårutsettet. Det har vært tatt ut prøver for å se etter skadelige alger og maneter i hele perioden, uten at en har kunne komme til noen entydig konklusjon. – Oceanor har antydet at det har vært en alge i sjøen som kan gi etseskader, men vi vet så lite om dette at det er vanskelig å fastslå noe sikkert. Vi sitter igjen med mange sapørsmål etter årets sommer, sier han. Jensen sier de nå også har fått rapporter fra sør i Sogn, der en har funnet gjelleforandringer som beskrives som etsede gjeller. – Det er ikke rapportert om funn av maneter eller andre spesifikke agens. Samtidig opplyses det at det er stor dødelighet pga. gjelleskader borte i Irland, uten at men med sikkerhet vet hva som er årsak.

Publisert: 07.10.2003 , 13.09


Siste saker

X