Sjøørret infisert med lakeslus. Bildet er tatt i Etne i Hardanger i uke 24 2012.

Mye lakselus

De første resultatene fra årets overvåking av lakselus langs norskekysten indikerer at det er mye lus i fjordene langs deler av Vest- og Midt-Norge.

 Særlig ytterst i Hardanger- og Trondheimsfjorden er infeksjonspresset fra lakselus høyt. I Hardanger var det også høyt infeksjonstrykk under hovedutvandringen til laksesmolten.

Det skriver Havforskningsinstituttet på sine hjemmesider.

– I Hardanger og delvis i Sognefjorden har utvandrende laksesmolt blitt utsatt for moderat høye infeksjoner, mens sjøørreten ytterst i Hardanger er svært høyt infisert, sier Pål Arne Bjørn som er prosjektansvarlig for lakselusovervåkingen ved Havforskningsinstituttet.

I de andre fjordsystemene som er undersøkt varierer infeksjonspresset noe, men generelt er det høyest i ytre områder og i oppdrettsintensive områder. Fra Nordland og nordover er overvåkningen nettopp igangsatt, derfor er det ikke resultater fra dette området i denne rapporteringen.

Les hele saken og last ned rapporten her

Publisert: 22.06.2012 , 07.00


Siste saker

X