Erik Sterud

Mye storlaks i elvene

Det er fanget mye stor laks i elvene så langt i sesongen. Dette er ifølge fagsjef Erik Sterud i Norske Lakseelver noe mange hadde spådd på forhånd.

Fortsatt sjanse for storlaks

Årets laksesesong er godt over halvveis de fleste steder, og det er på tide å se hvordan det tegner for villaksen i år. Skal vi trekke fram én spesiell trend, så er det slik mange spådde på bakgrunn av fjoråret, mye storlaks i elvene. I hele landet fra nord til sør har andelen storlaks, dvs. laks over 7 kg, vært høyere i år enn i fjor. Dette er laks som vandret ut av elvene i 2009 og har tre vekstsesonger bak seg i havet. Med årets tall befester Norge sin posisjon som landet med verdens største Atlantiske laks. Ikke noe annet sted er sjansen større for å komme i kontakt med en av de virkelig store sølvblanke fiskene. Prøv Lakselva i Finnmark, Trøndelagselvene med Gaula og Orkla i spissen, samt Drammenselva og Numedalslågen i sørøst. Storlaks biter dog ikke på kroken på kommando, og spesielt de uten særlig lakseerfaring har kanskje større glede av å oppsøke en såkalt smålakselv der laksen er mindre men sannsynligheten for laks på kroken er større. Bjerkreimselva i Rogaland er tradisjonen tro Norges beste smålakselv så langt, men også lakseelvene på Sørlandet leverer gode fangster når det er godt med vann i dem. Også i Finnmark er det mange gode smålakselver. Mørke kvelder i august og september er ellers noe mange forbinder med fiske etter sjøørret. Generelt står det dårlig til med sjøørretbestandene i Norge, noe mange gir lakselusa fra alle oppdrettsanleggene skylda for, men stedvis bør mulighetene absolutt være gode i ukene framover. Blant de virkelig gode elvene for stor sjøørret regnes Rana og Saltdalselva i Nordland.

Norske Lakseelver, som organiserer elveforvalterne, har valgt ut et sett med elver med god geografisk spredning som representanter for laksenorge. Disse elvene har vi samlet i tabellen under, der de er listet opp fra nord til sør. Ikke alle elver kan levere tall per 1. august som passer inn i tabellen, men det meldes om god lakseoppgang i kjente elver i Sogn & Fjordane og mer varierende i Møre & Romsdal.

Erik Sterud, fagsjef i Norske Lakseelver

Tabell: Oversikt over laksefangster per 1. august 2012 i et utvalg norske elver fra nord til syd. Tabellen viser antall laks som er fanget per 1. august, prosentvis endring fra året før samt andel storlaks i elvas totale fangst. Elvene varierer svært i vannføring og lengde, og fangstene reflekterer ikke fangstsannsynligheten for en enkelt fisker.

*tallene for Målselva gjelder den såkalte kortsonen som normalt representerer ca 30 prosent av elvas totale fangst.

**tallene for Eira gjelder Syltebøvaldet hvis fangster normalt representerer ca 1/3 av elvas totale fangst

 

Elv Antall laks Endring fra i fjor (%) Andel storlaks, + 7 kg (%)
Sandfjordelva 524 51 0
Lakselva 665 27 62
Repparfjordelva 1304 -39 9
Altaelva 1452 -10 72
Målselva* 508 55 23
Reisaelva 698 -19 68
Saltdalselva 458 16 38
Ranaelva 317 -29 36
Namsenvassdraget 4525 27 22
Verdalselva 293 21 34
Stjørdalselva 1399 -3 39
Orkla 2540 -25 54
Gaula 4205 0 69
Surna 558 0 21
Eira** 154 0 34
Stordalselva 355 -6 13
Årøyelva 78 0 70
Etneelva 685 stengt i fjor 18
Suldalslågen 157 -9 62
Årdalselva 901 121 21
Bjerkreimselva 3620 6 1
Otra 765 -24 7
Mandalselva 1389 16 4
Skienselva 285 36 7
Numedalslågen 1833 24 35
Drammenselva 802 -18 74
Ågårdselva og Glomma 117 -4 49
Sum utvalg (- Etneelva) 29902 2 34

 

 

Publisert: 13.08.2012 , 07.00


Siste saker

X