Nå skal oppdretts-Norge lære nye strekkoder

Hver dag transporteres tusenvis av kasser og paller med fisk. Hvordan kan en være sikker på at produktet er trygt og sikkert? Nå skal hele fiskeri- og oppdretts-Norge læres opp i et strekkodesystem som gir norsk fiskerinæring økt konkurransekraft og markedet større sikkerhet.

Pål Mugaas Jensen

Norsk fisk i transporteres ut til kunder i hele verden. I selve transportleddet skifter ansvaret for fisken flere ganger. Hvordan kan en da oppnå leveringssikkerhet og matvaretrygghet? Nå kommer et nytt og felles strekkodesystem som skal spare tid, feilsendinger og reklamasjoner.

Les også: Historien skal fortelles med ny strekkode

– Det er helt unikt. For første gang har alle aktørene i verdikjeden gått sammen. Vårt hovedmål er at alle skal være sikker på hva som til slutt havner på middagstallerkenen, sier prosjektansvarlig I FHL, Per Dag Iversen i en pressemelding fra FHL.

En kode

Det nye systemet tar utgangspunkt i at alle paller og kasser merkes med en felles teknologi for strekkode. Koden inneholder et minste felles multiplum av informasjon.

– Ved å bruke en skanner kan alle få den informasjonen som er nødvendig. Når ble fisken fanget eller oppdrettet? Når skjedde slaktingen, eller når forlot den kaikanten, forteller Iversen.

Saken fortsetter under bildet

Gro Dyrnes Seafood with a story Brussel
Divisjonsdirektør i Innovasjon Norge, Gro Dyrnes og konuslent Odd Ustad fra den første presentasjonen av den nye strekkode-standarden, under Brusselmessen i 2012. Nå er den klar for å tas i bruk.

 

Coastshow med opplæring

Næringsaktører, organisasjoner, transportører, utstyrsleverandører, eksportører og handelen, har samarbeidet om å utvikle en standard for merking av fiskekasser og paller. Arbeidet har foregått i regi av Standard Norge, finansiert gjennom Innovasjon Norge og Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond. Norsk Standard, NS 9405, var klar i juli i fjor, og nå skal ”hele fiskeri- og havbruks-Norge” læres opp til å bruke standarden for merking. Dette skjer i et bredt anlagt coastshow i regi av Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) som følger;

• Oslo 11. februar

• Bergen 12. februar

• Ålesund 26. februar

• Trondheim 27. februar

• Bodø 9. april

• Sortland 11. april

• Tromsø 16. april

• Båtsfjord 18. april

Eksempel på den nye, felles strekkodingen som skal erstatte mange ulike gamle.

– Etter at standarden allerede er presentert for flere europeiske markeder, er tilbakemeldingen entydig; – dette er den beste standarden for merking vi så langt har sett. Sørg for å få den implementert så fort som mulig, skriver FHL.

Publisert: 08.02.2013 , 08.58


Siste saker

X