Majbritt Bolton-Warberg er seniorforsker og prosjektleder for rognkjeksprogrammet ved Carna Research Station (CRS). Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

– Nå er det vår tur

Irland: Carna Research Station (CRS, National University of Ireland Galway) har produsert og levert mer enn 300 000 irske oppdrettede rognkjeks til lakseprodusentene i landet. Selv om dette bare er en liten prosentandel av det som forventes satt i norske merder i år, har forskerne store ambisjoner for både bruk av rensefisk og en selvstendig utvikling av den irske havbruksnæringen.

CRS har Irlands første klekkeri for rognkjeks, og et av hovedmålene for et pågående rognkjeks-prosjekt de nå kjører, er å etablere oppdrettsrutiner samt starte eget avlsprogram på fisken.

Majbritt Bolton-Warberg er seniorforsker og prosjektleder for programmet og er tydelig stolt av hva de har oppnådd hittil.

– Vi har nå satt ut over 300 000 rensefisk fra vårt anlegg til merder fra nord til sør i landet, sier hun.

Det planlegges at 250 til 350 tusen sjøklare rognkjeks skal produseres her årlig. Fisken selges til lakseoppdretterne i landet. Foto: Linn Therese Skår Hosteland

– Vi er veldig stolte av å ha nådd dette antallet da vår hovedoppgave er å fungere som en forskningsfasilitet. I de kommende årene håper vi å etablere irske familielinjer og fortsette å levere anvendt forskning til næringen. Det er stor etterspørsel etter rensefisk fra produsentene, og vi tar sikte på å produsere minst 250 000 årlig for å møte denne.

Behov for kunnskap

Bolton-Warberg forteller de tidligere har importert egg fra både Storbritannia, Norge og Island, men at de ønsker å etablere sine egne familier for å være selvforsynende med det som trengs for å ha bærekraftig produksjon.

– Vår erfaring hittil viser at det ikke er store forskjeller i overlevelse eller vekst av på fisken fra de forskjellige landene. Vi trur det er mulig at den lokale fisken kan være bedre tilpasset lokale forhold på lang sikt. I tillegg produserer en irsk linje bidra til mindre risiko innen biosikkerheten, tilføyer hun.

– Det er bare de siste to årene vi har startet oppdrett av fisken, og nå ser vi ut til å få det til. Vi går uten tvil i riktig retning, sier hun og legger til at hun håper mye kunnskap om arten kan være på plass innen få år.

Les også: Nye reguleringer i lovverket kan gi laksevekst i Irland

Stort potensial

Det første pilotforsøket som ble gjennomført i 2014 var å undersøke om rognkjeksen gjorde jobben med å beite lakselus.

– Da vi startet, ønsket vi å bevise at fisken spiste lakselus. Vi samlet rundt 150 yngel som vi la over på et kommersielt kosthold og over på påvekst, sier hun.

– Når de nådde til 40-50 gram, gjennomførte vi tankforsøk med laks. Rensefisken ble akklimatisert til forsøkstankene først, så be lusebefengt laks tilsatt. Innen bare seks dager var det en betydelig reduksjon i lakselusnivåer. Vi visste da at fisken hadde stort potensial som en løsning for laksebransjen i Irland.

Les også: Naturkreftene regjerer på en av verdens mest eksponerte lokaliteter

– Høy overlevelse

Overlevelse i sjøen for de første ukene er også mye høyere enn det har blitt rapportert i noen andre land.

Beltefôrerne som nylig ble installert på forskningsstasjonen går ikke på strøm, men må trekkes opp en gang i døgnet så varer de i 24 timer. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

– Dette kan skyldes det faktum at fiskene på Carna gjennom påvekst produseres i et gjennomstrømssystem fra 40-50 dager etter klekking, versus en produksjon i rene RAS- systemer. Dette kan bidra til å gjøre fisken mer robust for merdene, selv om vi ikke har utført spesifikk forskning på dette, sier hun.

Minstestørrelsen på overført fisk er 10 gram og er avhengig av maskestørrelsen på nøtene, og det er for tiden ingen registrerte vaksiner for fisken i Irland.

– Tidligere brukte vi en vibrio vaksine som ble utviklet for torsk, men siden slutten av 2016 ble dette avviklet. Det gjennomføres nå arbeid for å utvikle en autogen vaksine, legger hun til.

Mer om prosjektet og rensefiskproduskjonen i Irland kan du lese i magasinet Norsk Fiskeoppdrett Nr 6/7.

 

 

Publisert: 19.05.2017 , 07.45


Siste saker

X