Næringslivet reiser med Bondevik til Japan

Når statsminister Kjell Magne Bondevik reiser til Japan i mai, tar han med seg en stor næringslivsdelegasjon.

Bondevik reiser til Japan 26.-28. mai. I den anledning inviterer Norges Eksportråd og Norges forskningsråd, i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet, norsk næringsliv til å delta. -Bilateralt forskningssamarbeid innen vitenskap og teknologi var hovedtema under statsbesøket til Japan i 2001. Dette samarbeidet vil bli utvidet og fordypet denne gangen. Besøkets høydepunkt vil være undertegnelsen av en avtale om forskningssamarbeid mellom Norge og Japan, sier teknologiutsending Svein Grandum i Norges Eksportråd. Det planlegges arrangementer innen bioteknologi, materiellteknologi, romteknologi og helse/velferd. Norges Rederiforbund, Eksportutvalget for fisk og Norges Turistråd planlegger egne arrangement i Tokyo under besøket.

Publisert: 18.02.2003 , 07.00


Siste saker

X