Seafood Security, Carl Ivar Holmen

Nanoteknologi skal stoppe fisk på rømmen

Seafood Security står bak utviklingen av en mikroampulle som kan implanteres i oppdrettsfisk. Løsningen som er basert på nanoteknologi skal hindre rømming og overfôring av oppdrettslaks.

Det skriver Telemark fylkeskommune som gjennom VRI-Telemark har bidratt i søknadsprosessen.

Mikroampullen, som implanteres i fisken på yngelstadiet, gjør at oppdretterne kan holde bedre kontroll med fisken. Hver ampulle har en ID som er unik for hver eneste fisk.

En sonar kommuniserer med elektronikken i ampullene og holder rede på fiskenes bevegelser. Dersom det skjer noe med merden som gjør at fisken rømmer, vil ampullen avlive fiskene på en gitt radius fra oppdrettsanlegget.

Systemet vil sørge for at rømt oppdrettslaks ikke påvirker villaksstammene i elvene.

– Så lenge fisken svømmer rundt i merden, skjer det ingen ting. Kapselen tas ut når laksen slaktes og kan brukes om igjen. Batteriet har en levetid som gjør at ampullen kan brukes i to laksegenerasjoner, forklarer Carl Ivar Holmen, som er en av gründerne bak Seafood Security.

– Fiskeoppdrett er effektiv matproduksjon, langt mer effektiv enn kjøttindustri. Men rømt fisk blir oppfattet som en miljøtrussel. Det har gitt oppdrettsnæringen et dårlig rykte. Dette prosjektet kan være med på å rette opp det dårlige ryktet og bidra til at det utløses flere konsesjoner for næringen, sier Dag Oppen Berntsen, som er telemarksansvarlig i Norges forskningsråd.

Saken fortsetter under bildet

Seafood Security, Carl Ivar Holmen
– Dette er kapselen som inneholder kommunikasjonsteknologi og en løsning for å avlive fisk som rømmer, forteller partner i Seafood Security, Carl Ivar Holmen. Foto: Telemark Fylkeskommune/ Ole Bjørn Ulnæs

Skal hindre overfôring

Fiskene spiser en bestemt mengde fòr, men det kan være vanskelig å vite nøyaktig hvor mange fisk oppdretter har i merden til enhver tid. I noen tilfeller kan avviket være opp mot ti prosent avhengig av fiskesort.

– Når oppdretteren vet nøyaktig hvor mange fisk som svømmer i merden, er det enkelt å fore riktig til enhver tid, sier Holmen.

– Vår teknologi vil gi næringen større økonomisk forutsigbarhet i forhold til hvor stor den faktiske produksjonen er.

Støtte fra EU

Selskapet har fått 1,8 millioner euro til å videreutvikle ideen i samarbeid med bedrifter og forskningsinstitusjoner fra fem EU-land.

– Vi fikk 14 millioner kroner i forskningsmidler fra EU til å utvikle vårt prosjekt. Midlene utgjør bortimot 70 prosent av det totale budsjettet, forteller Carl Ivar Holmen.

EU-støtten forutsetter en gjennomtenkt verdikjedemodell der alle deltagerne skal tjene på å bidra, ikke bare i prosjektperioden, men også ved kommersialisering ved prosjektslutt.

– Vi har med et ledende oppdrettsselskap, som produserer 900.000 tonn med fisk årlig, og vil delta i utprøvingen av den nye teknologien, forteller Holmen uten at han vil avsløre hvilken oppdretter som er med på laget.

1350 selskaper fra hele Europa søkte om forskningsmidlene. Om lag 150 prosjekter fikk finansiering.

Seafood Security og to andre selskap fra Telemark var blant de sju prosent beste prosjektforslagene.

Publisert: 10.09.2013 , 08.48


Siste saker

X