Nasjonalt løft for oppdrettsteknologi

Trondheim: Utviklingen av oppdrettsteknologi trenger næring. Miljøene er for små og dialogen mellom brukere, produsenter og forskere er for dårlig. Det vil Sintef og de viktigste næringsorganisasjonene gjøre noe med.

Prosjektleder Leif Magne Sunde ved Sintef Fiskeri og havbruk har internasjonal konkurransekraft i tankene når han slår til lyd for økt satsing på oppdrettsteknologi. – Oppdrettere, forskere og utstyrsprodusenter må gå sammen om en nasjonal strategi for å utvikle og styrke den norske konkurransekraften, sier han. Sammen med FHL havbruk, Norske leverandører til havbruksnæringen (NLTH), Norske maritime eksportører (NME) og Teknologibedriftenes landsforening (TBL), har Sintef tatt initiativet til et nasjonal prosjekt for å rette fokus på innovasjon og samarbeid mellom brukere og utviklere av norsk havbruksteknologi. TEKMAR ? innovasjon i havbruk For å dra i gang prosjektet satser Sunde og prosjektgruppa på å arrangere en konferanse i begynnelsen av oktober. Går alt som planlagt blir det dagene 2. og 3. oktober i Trondheim. Konferansen kalles en konsensuskonferanse, og målet er i første omgang å samle brukere av oppdrettsteknologi, produsenter og utviklere for å snakke sammen. – Vi må diskutere hva vi kan lære av hverandre og hva vi kan samarbeide om. Dette må vi gjøre på tvers av faggrensene, på tvers av bedriftene og på tvers av bransjene, sier en entusiastisk Leif Magne Sunde. Hen mener det er viktig at bransjen løfter blikket opp fra hverdagens kortsiktige utfordringer for å se på hvilke muligheter som ligger i en slik satsing. – Vi snakker om konkurransefortrinn som vi kan skaffe det norske oppdrettsmiljøet, og det vil komme hele bransjen til gode, sier han. Bare begynnelsen Konferansen i oktober er en begynnelse, men prosjektgruppen har langt større ambisjoner. ? Vi mener det er viktig å etablere en felles plattform og en felles forståelse for hvilke utfordringer vi står overfor. Da må vi sette hverandre i stevne, sier Kjell Maroni som representerer FHL havbruk i prosjektstyret. Han er ikke så opptatt av at det skal komme spektakulære nyvinninger ut av slike konferanser, men det er ofte de små detaljene som kan bety store fremskritt. Aller helst håper prosjektgruppa på å utvikle TEKMAR til et fast møtested der konkurrenter, leverandører, brukere, oppfinnere og andre interesserte kan møtes for en årlig vitamininnsprøytning.

Publisert: 01.10.2003 , 14.11

Mest lest


Siste saker

X