NFD skal møte Regelrådet

Fiskeridepartementet (NFD) har fått ramsalt kritikk rundt trafikklyssystemet av Regelrådet. Lisa Nordøen fra NFD, sier de skal gjennomgå uttalelsen, og møte dem i slutten av sommeren.

Kyst.no har tidligere skrevet om at Regelrådet som kom med hard kritikk av Nærings- og fiskeridepartementet sin vurdering av de siste endringsforslagene til regelverket med produksjonsområder. 

Regelrådet har som jobb å ta stilling til om konsekvensene for næringslivet i konsekvensutredninger, er blitt tilstrekkelig kartlagt.

NFD fastsatte i januar produksjonsområdeforskriften, for å implementere det nye systemet for kapasitetsjusteringen i norsk havbruksnæring som skal innføres i oktober; også kalt trafikklyssystemet.

Lisa Nordøen, kommunikasjons- rådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet. Foto: NFD.

Les også: Trafikklyssystemet er vedtatt

Regelrådet skrev i sin vurdering at «at utredningen ikke tilfredsstiller kravene i utredningsinstruksen når det gjelder synliggjøring av konsekvenser for næringslivet, Jf. kravene i utredningsinstruksen, spesielt punkt 2-1».

Kyst.no spurte NFD om å få en kommentar fra Per Sandberg om regelrådets kritikk, men kommunikasjonsrådgiver Lisa Nordøen opplyser at ministeren er på ferie.

Hun sier likevel at departementet mottok Regelrådets forhåndsvarsel om uttalelse 26. juni 2017.

– Uttalelsen ble publisert på Regelrådets nettsider to dager senere. Departementet vil gjennomgå uttalelsen nøye. Det er også avtalt et møte med Regelrådet i slutten av august, forteller Nordøen.

Publisert: 05.07.2017 , 08.44


Siste saker

X