NHO mot ny konkurranselov

Det har bare skjedd en gang tidligere at NHO har gått til et så drastisk skritt som å be regjeringen trekke tilbake et fremlagt forslag. Det gjør de med forslaget om ny konkurranselov.

– Regjeringen har lagt frem et lovforslag som vil føre til økt adgang til politisk overprøving av konkurransemyndighetene, mer omfattende forbud og betydelig risiko for merkriminalisering, sier NHO direktør Finn Bergesen jr. NHO mener det er gjort store endringer av forslagene som var på høring da de endelige lovtekstene ble formulert. Det har skjedd uten noen offentlig drøfting. – Dette er i strid med utredningsinstruksens krav, sier Finn Bergesen jr.

Publisert: 02.12.2003 , 07.00


Siste saker

X