Nøkkeltall Fiskeri og havbruk 2003

Fiskeridepartementet har gitt ut en brosjyre som viser nøkkeltall for fiskeri- og havbruksnæringen. Den er et nyttig hjelpemiddel for studenter og andre som trenger generelt tallmateriale om næringen, skriver Fiskeriutdanning.no.

Brosjyren viser tall fra sjømatproduksjonen i Norge og resten av verden, både eksport og import og oversikt over de viktigste markedene for norsk sjømat. Fiske og fangst kapitlet viser de økonomiske sonene, antall fiskere og fartøyer og totale kvantum i landbrakt fangst fordelt på fiskeslag, fylker og år. På havbrukssiden vises norsk produksjon av laks og ørret og de viktigste markedene. Det framkommer også oversikt over antall konsesjoner fordelt på fylker og arter. I tillegg vises sysselsetting i næringen og informasjon om antall rømt fisk, bruk av antibiotika og forproduksjon. Til slutt er det et lite kapittel om norsk fangst av sel og vågehval.

Publisert: 17.10.2003 , 07.31

Mest lest


Siste saker

X