Liv Holmefjord fiskeridirektør fiskeridirektoratet

Nor-Fishing – også interessant for havbruksnæringen

Både fiskeri- og havbruksnæringen har på flere områder behov for samme type teknologi, og årets messe vil også være interessant for havbruksaktører. - Tiden er kanskje moden for å ta en ny diskusjon på om man har behov for to messer, sier styreleder i Stiftelsen Nor-Fishing, Liv Holmefjord.

 Elisabeth Nodland

Trondheim er nok en gang klar for å huse fiskerimessen Nor-Fishing, og det er 24. gangen denne messen arrangeres.

Tirsdag 14. august, klokken 10:30, ønsker ordfører Rita Ottervik velkommen til Trondheim, før Fiskeri- og kystminister Lisbeth-Berg Hansen offisielt åpner messen.

– Vi er absolutt klar for at messen skal starte, sier Liv Holmefjord, styreleder i Stiftelsen Nor-Fishing til Norsk Fiskeoppdrett/Kyst.no. Det er en økning i antall utstillere, sammenlignet med i fjor og det er et tettpakket program alle dager, så vi har helt klart høye forventninger.

Messen samler både lokale, nasjonale og internasjonale utstillere fra alle bransjer innen fiskerinæringen. Så langt har 480 utstillere fra over 20 land meldt seg på. Flere kommuner, fylkeskommuner og land vil også ha egne stands. I tillegg vil en rekke forskningsinstitusjoner delta, både som utstillere, kompetansedelere og debattanter. Politikere og bransjefolk vil også stille som foredragsholdere og til debatt.

Det forventes ca. 15.000 besøkende fra ca. 50 forskjellige land til den internasjonale fiskerimessen, heter det i en pressemelding fra Stiftelsen Nor-Fishing.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Liv Holmefjord fiskeridirektør fiskeridirektoratet
Liv Holmefjord, styreledr i Stiftelsen Nor-Fishing ønsker velkommen til fiskerimessen i Trondheim.

Også interessant for havbruksnæringen

Etter det Norsk Fiskeoppdrett kjenner til er det også folk fra havbruksnæringen som kommer til å ta turen innom, og noen vil også ha stand. Den siste tiden har begrepet sjømat i stadig større grad blitt en samlebetegnelse for begge næringene og man skiller ikke lenger dem fra hverandre som før.

– Det vil også være interessant for havbruksnæringen å delta på årets messe, sier Trond Davidsen, direktør for havbruk i FHL og styremedlem i Stiftelsen Nor-Fishing. Spesielt på de områdene som omhandler teknologi innen foredling og prosessering har disse to næringer en fellesnevner. Havbruksnæringen har blitt en stor industri på størrelse med fiskeriene og behovet for nye teknolog er økende.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Davidsen Trond– Behovet for to messer har blitt diskutert flere ganger i styre, men foreløpig er det behov for å holde dem atskilt, sier Trond Davidsen i FHL.

Har vurdert å slå Nor-Fishing og Aqua-Nor sammen

Som kjent er det Nor-Fishing og Aqua-Nor annen hvert år, men Davidsen bekrefter at behovet for å ha to messer flere ganger har vært diskutert i styret.

– Det er en viss overlapping, men vi mener fortsatt at disse to messene fremdeles er såpass ulike at det vil være mest hensiktsmessig å holde dem atskilt. Det er likevel ikke sikkert om det alltid vil forbli sånn, og det er ikke umulig at de slås sammen ved et senere tidspunkt, sier Davidsen. Han mener også at Trondheim vil ha kapasitet nok til å huse begge messene samtidig. Hallen er stor nok til å huse alle utstillerne og det bygges stadig nye hoteller som vil kunne ta imot en økt deltakermasse.

Også styreleder Holmefjord bekrefter at det har vært diskutert å slå sammen messene, men hun forteller også at det ikke har blitt gjort den siste tiden så lenge hun har vært styreleder. Derimot mener hun at tiden kanskje er moden for å ta en ny diskusjon på det.

Publisert: 13.08.2012 , 07.00


Siste saker

X