Kom

Nordlaks viderefører spot-strategien

På tross av at omsetningen nærmer seg tre milliarder og driftsresultatet passerte én, ønsker ikke Nordlaks seg flere langsiktige kunder. De vil heller videreføre sin spotstrategi, forklarer kommersiell direktør I Nordlaks, Merete Kristiansen.

Nordlaks Oppdrett AS fikk en omsetning på 2,72 milliarder kroner i 2016. Det er en økning på 34% fra 2015.

Nøkkeltall for Nordlaks Oppdrett AS i 2016 og 2015. NB, tabellen ble først publisert med feile tall i raden «Res. f. skatt».

Driftsresultatet økte med 87 % og endte på 1,12 milliarder kroner. Dermed fikk de en driftsmargin på 41 %.

Selskapet er registrert med 28 matfiskkonsesjoner og har driften lokalisert til Nordre Nordland og Sør-Troms.

De ser ikke for seg at de skal gjøre det særlig dårligere i inneværende år:

– Med nedgang i den globale lakseproduksjonen samtidig som etterspørselen holder seg på et høyt nivå, venter vi høye laksepriser også i 2017, skriver selskapets styre i årsberetningen.

Tror ikke på vekst

De mener det også ikke er noen grunn til å forvente mer laks på markedet i den nære fremtid.

– Det er lite som tilsier noen vekst i produksjonen av laks i Norge de nærmeste årene til tross for «grønne konsesjoner» og «grønn vekst».

Men lite volum og høye priser har sin bakside.

– Det høye prisnivået på laks kan imidlertid føre til at kunder finner substitutter til laksen og dermed fører til redusert etterspørsel og prisnedgang.

På grunn av ujevn råstofftilgang mener imidlertid styret det ikke er grunnlag for å knytte til seg flere langsiktige kunderelasjoner.

Kommersiell direktør i Nordlaks Merete Kristiansen utdyper:

– Formuleringen om langsiktige kunderelasjoner gjelder vår befatning med lange kontrakter og må ses i sammenheng med at Nordlaks skal være aktivt tilstede med produkter i markeder over hele verden for å være mindre sårbar for endringer i enkeltmarkeder. Nordlaks har hatt hovedsakelig en spot-strategi i markedet, og denne videreføres. Nordlaks har en varierende produksjon og kan ikke levere ferske produkter året rundt, og dette er det viktigste premisset som ligger til grunn, sier Kristiansen.

Jobber for realisering av Havfarm

I årsberetningen kommer de også inn på at de i 2016 fikk delvis tilsagn om utviklingskonsesjoner, med formål å utvikle prosjekt Havfarm.

– Vi vil fortsatt jobbe for å prøve å få realisert hele prosjektet og i tre faser, slik at vi kan realisere større potensial for vekst og utvikling på betydelig mer eksponerte lokaliteter enn tidligere, skriver de.

Av andre viktige forsknings- og utviklingsprosjekt selskapet er involvert i utover Havfarm., lister de:

  • Kombinasjon av flere ikke medikamentene behandlingstiltak mot lakselus. Samarbeid med Skretting, Calanus og NCE.
  • Domestisering av rognkjeks som lusespiser. I samarbeid med Akvaplan Niva, GIFAS, NCE og FHF
  • Fjernoperasjon av oppdrettsanlegg i regi av SINTEF
  • Uttesting av triploid fisk i kommersielt havbruk i regi av AquaGen.
  • Diverse fôrrelaterte prosjekter i samarbeid med FOU-institusjoner og fôrselskap

Per utgangen av fjoråret var det 94 ansatte i selskapet, hvorav 95 %menn og 5 %kvinner.

Publisert: 27.06.2017 , 08.58


Siste saker

X