Norge en versting i økonomisk utroskap

Norske bedrifter rammes stadig hyppigere av intern økonomisk kriminalitet. Det avdekkes mye underslag og økonomisk utroskap her i landet, viser en internasjonal undersøkelse.

– Kjenn din leder! Én av fire norske bedrifter svarte at de i løpet av de siste to årene er rammet av alvorlig økonomisk kriminalitet. Da man gikk mer i dybden kom det frem at de skyldige ofte var bedriftenes egne ansatte, viser undersøkelsen som er gjennomført av revisjons- og rådgivningskonsernet PricewaterhouseCoopers. På verdensbasis er 60 prosent av de avslørte kriminelle anslagene utroskap og underslag, langt mindre enn for norske bedrifter der, ifølge undersøkelsen, 77 prosent av slik kriminalitet er begått av ansatte. Direktøren for PwCs granskingsenhet, Helge Kvamme, mener undersøkelsen bør få varselklokkene til å ringe kraftig i norske styrerom – av en rekke årsaker. – Flere internasjonale undersøkelser viser en alarmerende økning i misligheter begått av ledere, noe som er tankevekkende når den interne kriminaliteten er så fremtredende i norske bedrifter, sier Kvamme. I risikovurdering har anbefaling vært: «Kjenn dine kunder». Nå mener han det er vel så viktig ¨å kjenne sine ansatte – og » sine ledere» for å hindre kriminalitet. Storforbrytere unnslipper Det er ingen tegn som tyder på at den økonomiske kriminaliteten vil avta. De oppgitte tapene er betydelige og den kriminelles kreativitet blomstrer. På verdensbasis er tapene i gjennomsnitt 15 millioner kroner. Flere norske virksomheter rapporterer om tap i størrelsesorden 50 til 100 millioner kroner – noen også enda større tap. Flere av de store sakene er, ifølge Kvamme, totalt ukjente for norsk offentlighet. Firmaene har enten valgt å ta tapet i taushet eller politiet har droppet etterforskning. Storforbrytere kan dermed ha gått fri. – I saker der politianmeldelsen ikke har nådd frem, er nok kunnskaps- eller ressursmangel årsaken. Men det er også bedrifter som velger å ta oppgjøret internt. En årsak kan være at pengene ansees som tapt samtidig som man frykter virkningen av mediedekningen, sier Kvamme. Undersøkelsen gir innsikt i hvorfor bedriftene tenker slik. Selv med høyere forsikring enn utenlandske selskaper er tapene store. Bare 12 prosent får dekket tilnærmet hele beløpet. I tillegg kommer ødeleggelse av selskapets gode navn og rykte, redusert arbeidsmoral og nedgang i aksjekursen.

Publisert: 08.07.2003 , 08.52


Siste saker

X