Norge krever at alle landinger veies

Norge og alle EU-landene bør fra 1. januar 2004 ha innført plikt til å veie pelagiske fangster og ha lik vanntrekksprosent. Det mener en arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra Norge og EU.

Under fjorårets kvoteforhandlinger ble det bestemt at Norge og EU-landene fra årsskiftet skal ha lik vanntrekksprosent. Færøyene var også enig. Tidligere har Norge hatt et trekk på 4 prosent. I overgangsåret 2003 la Norge seg på samme nivå som Danmark, nemlig 8 og 13 prosent. Fra nyttår er det ventet at alle skal innføre et trekk på 2 prosent, skriver fiskets gang. ? Videre har Norge i fellesskap med EU drevet et pilotprosjekt, der vi blant annet har slått fast hvordan dagens system faktisk fungerer. Inspektører fra EUs medlemsland, Norge og Færøyene har deltatt i prosjektet, forteller Einar Ellingsen, sjef for kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet. Konklusjonen er at særlig Irland, Skottland og Nederland mangler et system for veiing av fangster. Dette har inspektører fra disse landene selv vært med å konstatere. Resultatet er at det rapporteres inn mindre fangster enn det som faktisk leveres. ? EU er enig med Norge i at dagens forhold er under enhver kritikk, sier Ellingsen. Arbeidsgruppen går derfor, etter press fra Norge, inn for at alle fangster fra neste år skal veies, i tillegg til at et likt vanntrekk på 2 prosent innføres. ? Så gjenstår det å se om anbefalingene blir tatt inn i EUs kvoteprotokoll. Forhandlingene om denne foregår fra 17. til 21. november 2003, sier Ellingsen.

Publisert: 04.11.2003 , 07.00

Mest lest


Siste saker

X