Norges Fiskarlag blir med

Hvitfiskdagene oppfordrer til vertikalt samarbeid fra hav til marked, sier Atle Monsås i Norske Sjømatbedrifters Landsforening.

Hvitfiskdagene 2003, ?Kystnorge et levende samfunn ? også i fremtiden. I år har vi inngått et samarbeid med Norges Fiskarlag for å få med alle ledd i verdikjeden fra hav til marked. Norsk fiskerinæring er kritisert for at det er for lite vertikalt samarbeid innen verdikjeden. Dette prøver vi nå å sette fokus på. Det kan skje i gjennom opplæring, kommunikasjon, erfaringsutveksling og felles markedsforståelse noe vi prøver å trekke frem eksempler på under konferansen. Hvordan kan hele verdikjeden samarbeide for å få en best mulig verdiskapning av de ressursene vi har tilgjengelig? Hele næringen fra hav til marked er under strukturendringer og Reidar Nilsen leder i Norges Fiskarlag vil under Hvitfiskdagene 2003 se på strukturtiltakene i kystflåten og forklare nødvendigheten av disse. Det har også den senere tiden vært en holdnings- og strukturendring i bankvesenet. Hvordan vil den finansielle situasjonen for næringen se ut i fremtiden. Vil denne være med på å strukturere hele næringen, ved at bankene og finansinstitusjonene sentralt bestemmer hvem som skal få lov til å være med videre? Dette vil vi kanskje få svar på under konferansen. Et annet viktig tema som blir tatt opp under Hvitfiskdagene er kvalitet, og da i alle ledd. Det har vært en del negativ presseomtale om kvaliteten på norske fiskeprodukt og i fjor startet en prosses med å sette fokus på dette med kvalitet i alle ledd. Er vi kommet videre eller står vi på stedet hvil. Norge har som fiskerinasjon en unik mulighet til å forsyne markedet med kvalitetsprodukt hele året. Hvordan opplever markedet våre kvalitetsprodukt?

Publisert: 01.09.2003 , 07.50


Siste saker

X