Rømt oppdrettslaks tatt i storruse i Hardangerfjorden i 2012 (Foto: Bjørn T. Barlaup)

Norges Miljøvernforbund politianmelder NRS

Norges Miljøvernforbund (NMF) anmelder Norway Royal Salmon Finnmark AS og daglig leder ved firmaet for rømmingen etter at 3570 oppdrettslaks rømte fra firmaets anlegg i Kufjord i Alta kommune.

Øyvind Sjøthun Røen

Kurt Oddekalv
Kurt Oddekalv og Norges Miljøvernforbund har besluttet å politianmelde NRS. Foto: Kari Johanna Tveit

I forbindelse med stormen, «Hilde» som herjet langs norskekysten mot slutten av november, opplevde Norway Royal Salmon (NRS) en rømming fra sitt anlegg i Lille Kufjord i Alta kommune. Etter en gjennomgang av biomassen viste det seg at over 3500 fisk hadde rømt fra anlegget, som på det tidspunktet holdt 109 000 fisk.

Nyheten har ikke blitt godt mottatt hos miljøforkjemperne i Norge og Norges Miljøvernforbund har derfor besluttet å politianmelde oppdrettsselskapet.

– Den rømte oppdrettslaksen er en direkte trussel mot villaksen i Alta-vassdraget og rømmingen må derfor sees på som grov miljøkriminalitet. NMF vil med dette politianmelde Norwegian Royal Salmon Finnmark AS og daglig leder ved firmaet for grov miljøkriminalitet etter at 3570 oppdrettslaks rømte fra bedriftens anlegg i Kufjorden i Alta, skriver organisasjonen i en pressemelding.

NMF mener at rømming er et grovt undervurdert problem i norsk oppdrettsnæring og anslår at det årlig rømmer over 3 millioner fisk.

– Rømming av oppdrettslaks er en av de mest alvorlige truslene vi har mot en sunn norsk villaksstamme. NMF estimerer at det rømmer 1 million oppdrettslaks og 2,5 millioner smolt fra anlegg hvert år.

– Norges villaksstamme har i dag en samlet gytebestand på om lag 400 000 individer. Det vil si at drøyt 6 ganger vår samlede villaksstamme rømmer fra oppdrettsanlegg hvert år. Slike overveldende tall av oppdrettslaks i våre farvann utgjør en overhengende genetisk fare for villaksen.

– Akutt forurensing

Organisasjonen mener at rømmingen faller inn under paragrafen som i de norske lover omtales som akutt forurensing.

– Genetisk forurensing må uomtvistelig anses som ”annen forurensing” ihht. Lov om vern mot forurensning og om avfall, § 6 siste ledd. Alle har plikt til å unngå forurensing i henhold til hovedregelen i samme lovs § 7. NMF mener at alle rømningstilfeller må betraktes som akutt forurensing jfr. § 38 og derved skal varsles politiet ihht. § 38

NMF hevder at enhver slik rømning må betraktes som grov uaktsom overtredelse av forurensningsloven med gjeldende forskrifter.

Publisert: 10.12.2013 , 08.36


Siste saker

X