Norsk klippfisk ? Påsketradisjon

Tiden fram mot påske er tradisjonell høysesong for Norsk Klippfisk i Portugal, Brasil og Den Dominikanske Republikk.

Fra gammelt av var perioden fram mot påske en tid med egne mattradisjoner også her i landet. De seks ukene fra askeonsdag til palmesøndag ? fastetiden ? var en periode da en skulle være mer måteholden i kosten enn ellers i året. I dag er disse tradisjonene nærmest utdødd, skriver Eksportutvalget for fisk. Så er ikke tilfelle i Portugal, Brasil og Den Dominikanske Republikk. I alle tre land spises det i fasten etter katolsk skikk mindre kjøtt enn ellers i året. I Den Dominikanske Republikk serveres det tradisjonelt ikke kjøtt på tirsdager og fredager i denne perioden, mens det blant katolikker i Brasil som regel ikke spises kjøtt på fredager. I Portugal begrenser denne skikken seg til ikke å spise kjøtt på langfredag. Dermed står det ofte fisk på menyen i disse landene på denne tiden av året. Mye av dette er klippfisk, og den er gjerne norsk.

Publisert: 16.04.2003 , 08.27


Siste saker

X