Norwell ble årets lakseeksportør

Hell:Under Laksedagene ble Norwell AS fra Florø, i går kåret til årets lakseksportør 2003. Solid vekst og lønnsomhet, samt satsing på eksport av ørret var juryens begrunnelse.

Ifølge juryen er Norwell blant de bedrifter som har funnet markeder også utenom EU, og har hatt solid vekst de siste årene fra 10.000 tonn i 2000 til 30.000 tonn i 2002. Ørret utgjør 25 % av Norwells eksport. – Selv om prisen er en eksportpris, har juryen også lagt vekt på at bedriften produserer og omsetter mye laks og ørret også i det norske markedet gjennom avtaler med norske dagligvarekjeder, heter det i begrunnelsen. Bedriften er en fullintegrert salgsorganisasjon for salg og markedsføring av laks og ørret, og forsyner kunder over hele verden. Uavhengige smolt- og matfiskprodusenter, slakterier og produksjonsselskaper er alle deleiere i salgsorganisasjonen. Juryen har også lagt vekt på at bedriften har et eget nettverksselskap for oppdrettere, som forhandler fôravtaler, gir faglig hjelp og annet, men stiller allikevel oppdretterne fritt i hvor de vil levere. Bedriften eier 50 % i Sekkingstad på Sotra utenfor Bergen, et annet pakkeri og salgsselskap for laks. Prisen deles ut av Norske sjømatbedrifteres landsforening i samarbeid med EWOS AS, og er delt ut årlig siden 1994.

Publisert: 21.01.2003 , 07.00


Siste saker

X