Havtek, Hull i not

Noten som varsler rømming fikk nok en pris

Under Midt-Norges største næringslivskonferanse, Manifestasjon 2012, ble Havtek tildelt prisen ”Adolf Øiens Etablererstipend 2012”. Prisepengene på 0,5 millioner kroner fikk de for utviklingene av konseptet med noten som selv varsler når den revner.

Pål Mugaas Jensen

Havtek består av tre studenter fra Karmøy, Nord-Gudbrandsdal og Lier. De vil løse en av havbruksnæringens største utfordringer, rømming ved at de har konstruert en not der det er sydd en kobbertråd inn i noten. Elektriske impulser i koppertråden sørger for automatisk og kontinuerlig overvåking. Blir det et lite hull, varsles det med gang.

Havtek, Hull i not
Kobbertråder er vevd inn i noten og gir signal om noten revner. Tegning: Havtek.

Les også: Noten som varsler rømming fikk pris

I juryens begrunnelse heter det:

Rømming av fisk er en betydelig utfordring for oppdrettsnæringen og koster store summer hvert år knyttet til reparasjon, gjenfangst, inspeksjon, tapte salgsinntekter og strengere konsesjonskrav. Oppdrettsnæringens lønnsomhet, omdømme og fremtidig vekst rammes hardt av dette problemet. Løsningen som her tilbys vil muliggjøre en mer bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen.

Rømming skjer i hovedsak gjennom revner i noten. Mottakeren av Adolf Øiens Etablererstipend har utviklet en patentert teknologi for automatisk overvåking, detektering av hull i nøter og varsling av rømminger, men også svært viktig – løsningen tilbyr tidligvarsling ved overbelastning som kan føre til havari.

Havtek
Stolte prisvinnere i Havtek. Fra venstre: Ragnar Ranøyen Homb, Sven Jørund Kolstø og Ole Andreas Lo. Foto: Pasi Aalto / pasiaalto.com.

Kontaktinfo til vinnerne finnes her: http://havtek.no/15-2/

Generalkonsul Adolf Øiens Kapitalfond

Generalkonsul Adolf Øiens Kapitalfond, det største av de fem fondene opprettet av Adolf Øien, deler for fjerde gang ut et årlig etablererstipend på en halv million kroner for å bidra til videreutvikling av forretningsidé for å etablere virksomhet.

Adolf Øien var veldig opptatt av nyskaping og ville helst at den skulle skje i vår region.

– Årets mottaker oppfyller de krav som styret i Kapitalfondet har satt. De sentrale personene i virksomheten har en bakgrunn som sammen med målsettingene for selskapet, passer godt med intensjonene for etablererstipendet. Positive effekter for miljøet og lønnsomhet i en meget viktig bransje, er sannsynlige effekter når produktet er ferdig utviklet. Kapitalfondet ønsker å være en bidragsyter til at dette blir en realitet, skriver juryen.

Publisert: 25.09.2012 , 08.30


Siste saker

X