Amund Drønen Ringdal, Statssekretær, havbrukskonferansen 2013

Næringen har en jobb å gjøre om ambisjonsnivået skal nås

Havbrukskonferansen: Statssekretær, Amund Drønen Ringdal mener næringen fremdeles har en stor jobb å gjøre for å nå ambisjonsnivået sitt. Det må satses mer på forskning og utvikling, mener statssekretæren.

Øyvind Sjøthun Røen

Den ferske statssekretæren, Amund Drønen Ringdal innledet årets havbrukskonferanse i Oslo i dag. Til tross for at han bare har sittet i stolen i et par måneder, har Drønen Ringdal lang erfaring fra sjømatnæringen.

Amund Drønen Ringdal, Statssekretær, havbrukskonferansen 2013
Amund Drønen Ringdal innledet årets havbrukskonferanse i Oslo. Foto: Øyvind Sjøthun Røen

– Jeg finansierte blant annet studiene mine ved å jobbe som fisker, innledet austevollingen.

Drønen Ringdal har allerede dannet seg noen klare tanker om ting som bør forbedres i havbruksnæringen.

– Å få godkjent en lokalitet tar i beste fall 22 uker. Det er lang tid. Her må vi gjøre forbedringer. Vi må ha en raskere og helhetlig saksbehandling.

Han mener det bør satses mer på forskning og utvikling i årene fremover.

– Sjømatnæringen gjør ikke jobben sin dersom vi skal nå ambisjonsnivået vårt. Det bør satses mer på forskning og utvikling. Vi skal bidra her og dette kommer vi til å mase på, men det ligger også i næringens egen interesse å styrke forskningen, sa Drønen Ringdal fra talerstolen.

Tar ikke lett på rømming

Det så lenge ut til at rømminsstatstikken skulle toppe fjoråret da det «bare» rømte 38 000 fisk. Men etter stormen, «Hilde»s herjinger for en knapp uke siden, skjedde det to større rømminger. Statssekretæren mener rømminger er et uungåelig faktum i næringen.

– Rømming av fisk vil vi ha i fremtiden også. Det handler om å minimere det, men vi skal ikke ta lett på rømmingssituasjonen. Nå hadde vi nettopp en storm der vi fikk rømminger. Det illustrerer hvor sårbar man er. Kanskje skal vi se på andre måter å få kontroll over situasjonen, sa statssekretæren.

Konsesjonsrunden går som planlagt

De siste ukene har det stormet godt rundt faggruppen og tildelingen av de grønne konsesjonene. Etter at faggruppen avviste hele 118 av 255 søknader, fikk man en klagestorm der hele 115 av de 118 som ble avvist valgte å klage.

Statssekretæren sier at regjeringen ikke har noen planer om å se seg tilbake.

– Vi valgte å la den konsesjonsrunden gå. Det er fortsatt posisjonen vår. Den grønne konsesjonsrunden kommer til å gå som planlagt. Jeg vil imidlertid ikke kommentere støyen som har vært rundt dette, sa Ringdal kort.

Avventer konklusjon om arealavgift

Den 6. november ble regjeringen sitert av Fiskeribladet Fiskaren på å ha konkludert med at arealavgiften skulle innføres. Regjeringen mente artikkelen ga et inntrykk av at den allerede hadde konkludert med at den vil innføre arealavgift. Dette er ikke tilfellet, sier statssekretæren.

– Regjeringen har ikke på noen måte konkludert med at vi ønsker arealavgift. Vi er imidlertid bestemt på at kommunene bør oppleve større positive ringvirkninger fra havbruksaktivitet. Men det kan være andre løsninger enn arealavgiften som også vil fungere, sier statssekretæren.

Drønen Ringdal har stor tro på videre vekst i sjømatnæringen.

– Vi har fantastisk tro på sjømatnæringen. Sjømatnæringen er blant næringene som peker seg mest ut. Nå må vi satse på forskning og utvikling for å ta det enda et steg videre, konkluderte den ferske statssekretæren.

Publisert: 28.11.2013 , 10.21


Siste saker

X