Torfinn Evensen Norske lakseelver daglig leder

– Næringen må lukkes nå

Norske Lakseelver og Norges Jeger- og Fiskerforbund, NJFF mener rapporten fra Havforskningsinstituttet viser at oppdrettsnæringa ikke har kontroll med lakselusa. - Derfor må lukkete anlegg tas i bruk nå, hevder de.

De to foreningene mener våravlusingen må anses som delvis mislykket, og at dette er andre år på rad.

– Den ville laksesmolten rammes igjen hardt på veg ut fjordene mot oppvekstområdene i havet, skrver de to i en felles pressemelding..

– Fra oppdrettsanleggene langs kysten slippes det ut så mye lakselus at forskerne mener de utgjør en eksistensiell trussel mot de ville laksefiskene. Særlig ung laks (smolt) på vei ut fra elvene om våren og forsommeren og sjøørret som er på beite i fjordbassengene sliter med lakselusa, mener de.

De viser til at en koordinert medikamentell behandling mot lakselus i alle oppdrettsanlegg om våren, skal sikre at fjordene har så lite lakselus at villakssmolten kommer seg til havs uten betydelige infeksjoner.

– Rapporten fra Havforskningsinstituttet, som Mattilsynet offentliggjorde i dag, sannsynliggjør at dette ikke har skjedd. Det rapporteres om alarmerende mengder lakselus på vill laksefisk i ytre deler av Hardangerfjorden, Sognefjorden og Trondheimsfjorden. Havforskningsinstituttet melder om et svært høyt infeksjonspress allerede enkelte steder, og advarer mot svært høyt infeksjonspress langs deler av Vest- og Midt-Norge utover sommeren. Mattilsynet på sin side sier at i nesten alle områder fra Bodø og sørover, viser lakselusa nedsatt følsomhet mot minst ett av de legemidlene som brukes i behandlingen, skriver de.

– Ikke kontroll

Norske Lakseelver og Norges Jeger- og Fiskerforbund, NJFF mener rapporten fra Havforskningsinstituttet viser at oppdrettsnæringa ikke har kontroll med lakselusa.

– Det synes kort og godt som de virkemidlene Mattilsynet har til rådighet, ikke er tilstrekkelige i forhold til produksjonsmengden av oppdrettslaks mange steder. I ytre deler av Hardangerfjorden, Sognefjorden og Trondheimsfjorden er situasjonen ille for andre år på rad. Laksen fra kjente elver som Gaula, Orkla, Stjørdalselva og Nidelva vandrer ut gjennomTrondheimsfjorden, kanskje verdens viktigste fjordsystem for vill atlantisk laks. Som følge av lakselussituasjonen både i fjor og i år, frykter vi svekkede årsklasser av laks i to påfølgende generasjoner. Dette kan bety mindre oppgang av smålaks og mellomlaks allerede i år og neste år.

– På tide med lukkede anlegg

– For å hindre den voldsomme oppformeringen av lakselus som vi ser i oppdrettsanleggene, og påfølgende spredning til villaksen, må oppdrettslaksen beskyttes mot lusesmitte utenfra.

– I dag er det kun fysiske sperrer som kan hindre spredning av lus mellom oppdrettsfisk og villfisk, og innføring av lukket oppdrettsteknologi fremstår som det eneste reelle alternativet til å ta ned produksjonen i de mest utsatte områdene. Lukket oppdrettsteknologi må derfor tas i bruk nå, skriver de.

Publisert: 22.06.2012 , 07.00


Siste saker

X