John Binde

NRS henter inn 43,5 millioner i rettet emisjon

Norway Royal Salmon hentet inn 43,5 millioner kroner i den rettede emisjonen som ble fullført i natt. Selskapet vil ikke lengre eie egne aksjer etter den private plasseringen.

Selskapet har plassert 3 961 108 nye aksjer og 1 467 442 eksisterende egne aksjer til en tegningskurs NOK 8,00 per aksje med et bruttoproveny til Selskapet på ca. NOK 43,5 millioner kroner. De nye aksjene som skal utstedes representerer ca. 10 % av dagens utestående aksjekapital mens selskapets egne aksjer representerer ca. 3,7 %.

Dette skriver selskapet i en børsmelding.

Les også: NRS ber til investorene

Skal forbedre den finansielle fleksibiliteten

Nettoprovenyet fra den private plasseringen vil benyttes til selskapets løpende drift og til å øke selskapets finansielle fleksibilitet. Som annonsert i børsmeldingen 28. februar 2012, og som et resultat av den private plasseringen har selskapets bankforbindelse innvilget å øke selskapets bank fasilitet med et beløp tilsvarende nettoprovenyet fra den private plasseringen.

Melding om allokering og betalingsinstruksjon vil bli distribuert av Carnegie ASA til tegnerne rundt 29. februar 2012. Levering av de nye aksjene vil skje gjennom levering av eksisterende og ubeheftede aksjer i selskapet som allerede er notert på Oslo Børs i henhold til en aksjelånsavtale mellom Carnegie ASA og Gåsø Næringsutvikling AS.

Les også: Oppdrettsvirksomhet på høygir i NRS

Flere innsidehandlere

Aksjonærene representert i selskapets styre; Gåsø Næringsutvikling AS, Gladstad Invest AS og Egil Kristoffersen og Sønner AS, har blitt allokert henholdsvis 1 022 000, 1 022 000 og 573 000 aksjer i den Private Plasseringen.

Etter gjennomføringen av den Private Plasseringen vil Gåsø Næringsutvikling AS eie 5 927 778 aksjer, tilsvarende 13,60 % av selskapets aksjekapital, Gladstad Invest AS vil eie 5 317 861 aksjer, tilsvarende 12,20 % av selskapets aksjekapital, og Egil Kristoffersen og Sønner AS vil eie 4 234 059 aksjer, tilsvarende 9.72 % av Selskapets aksjekapital. Som et resultat av den private plasseringen, vil selskapet ikke lenger eie egne aksjer.

Utstedelsen av nye aksjer er vedtatt av selskapets styre i tråd med fullmakten bevilget på ordinær generalforsamling avholdt 25. mai 2011. Antall utestående aksjer i Selskapet etter gjennomføringen av den private plasseringen vil være 43 572 191, hver en pålydende verdi på NOK 1.00.

Publisert: 29.02.2012 , 12.45


Siste saker

X