NRS er en av aktørene som produserer triploid fisk. Foto: NRS.

NRS med ILA-mistanke i Finnmark

Konsernet melder de har mistanke om ILA ved lokaliteten Store Kvalfjord, i Finnmark.

I en børsmelding skriver de at det på lokaliteten står 430 000 fisk, med en snittvekt på 2,2 kilo.

De venter nå på prøvesvar fra analyseselskap for endelig påvisning av ILA.

–  Konsekvensene av en eventuell  sykdomspåvisning  er  derfor  vanskelig  å  anslå  nå. NRS arbeider videre med å  kartlegge mulig smitteomfang og vi vil komme nærmere tilbake til konsekvensene i  en oppdatert børsmelding.

Publisert: 14.11.2017 , 09.04


Siste saker

X