Charles Høstlund, konsernleder i NRS. Foto: Therese Soltveit.

NRS med knallresultater i sør

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT per kilo på nær 33 kroner i region sør, for første kvartal 2017.

Operasjonell EBIT for konsernet samlet endte på ble 205 millioner kroner og en EBIT per kilo endte på 28,60 kr, første kvartal. Tilsvarende tall fra fjoråret var 153 millioner og 25,54 kr.

Og det er region sør som står for mye av økningen. Der oppnådde de en operasjonell EBIT på 55,3 millioner mot 10,8 millioner året før. EBIT per kilo ble 32,91 kroner mot 15,26 kroner samme kvartal i fjor.

I region Nord, var økningen langt fra den samme som i sør. Der oppnådde en operasjonell EBIT på 150,1 millioner mot 173,3 millioner året før. EBIT per kilo ble 27,28 kr mot 26,66 kr i tilsvarende kvartal i fjor.

– Vi er veldig godt fornøyd med at NRS leverer et nytt rekordresultat. Årsaken til det gode kvartalsresultatet er en høy laksepris, samt at Region Sør og salgsvirksomheten leverer sterke resultater, uttaler konsernsjef Charles Høstlund i en børsmelding.

27 % økning i slaktevolumer

NRS slaktet 7 181 tonn i kvartalet, som er tilnærmet det samme som tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktekvantum fordeler seg med 5 500 tonn i Region Nord og 1 681 tonn i Region Sør. For 2017 forventes slaktevolumet å bli 34 000 tonn, som er en økning på 27 % fra 2016.

Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 15 714 tonn laks, som er tilnærmet det samme som tilsvarende kvartal forrige år.

– Prisen på laks i kvartalet er den høyeste som er blitt registrert de siste 20 årene i et første kvartal. For 2017 forventer vi en økning i tilbudet på verdensmarkedet på 2-4 %. En fortsatt lav tilbudsvekst sammen med en god jobb i markedene for laks gir grunnlag for et positivt markedssyn, uttaler Høstlund i meldingen.

NRS og Grieg Seafood har i mai også kjøpt 50 % hver i Nordnorsk Smolt AS, og i børsmeldingen skrives det at kjøpet vil sikre god tilgang på storsmolt som vil bidra til bedre produksjonsoptimalisering og kortere produksjonstid i sjø.

Publisert: 23.05.2017 , 08.35


Siste saker

X