John Binde

NRS med kvartalsrapport preget av lavere markedspriser

Driftsresultatet (EBIT) til NRS ble redusert med to tredjedeler i årets andrekvartal, sammenlinget med samme periode i fjor. Lysounkt er en god biologisk situasjon.

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag EBIT før verdijustering for andre kvartal 2012 på MNOK 9,3.

– Selv med lavere produksjonskostnader og høyere slaktet volum sammenlignet med samme periode i fjor, ble EBIT redusert med MNOK 22,3 som følge av 26 % lavere markedspriser. NRS har en sterk egenkapitalandel på over 40 % og god finansiell fleksibilitet, skriver de.

NRS sine driftsinntekter var MNOK 409 i andre kvartal 2012 sammenlignet med MNOK 453 i samme kvartal i 2011. Nedgangen skyldes det vesentlig lavere prisnivået for laks.

Netto rentebærende gjeld er i løpet av andre kvartal økt med MNOK 22 til MNOK 478.

– Økt kapitalbinding i biomasse og fordringer samt investering i driftsmidler er årsaken til dette. NRS har en god finansiell fleksibilitet og hadde ved utgangen av andre kvartal en netto rentebærende gjeld til konsernets bankforbindelse på MNOK 362 av en total ramme på MNOK 612. Egenkapitalen er ved utgangen av kvartalet økt til MNOK 589 som gir en EK-andel på 40,4 %.

 

Region Nord

Region Nord oppnådde en EBIT før verdijustering i andre kvartal 2012 på MNOK 9,3 mot MNOK 34,9 tilsvarende kvartal året før. EBIT pr. kg sløyd vekt før verdijustering ble NOK 3,10 i andre kvartal 2012 mot NOK 12,62 i tilsvarende kvartal i fjor. Produksjonskostnaden er NOK 0,63 lavere pr kilo enn andre kvartal i 2011. – Oppnådd salgspris i kvartalet var NOK 10,08 lavere pr kilo enn samme kvartal i fjor og forklarer reduksjonen i EBIT-margin. Biologisk status er meget god,skriver de.

 

Bering i sør

Region Sør oppnådde en EBIT før verdijustering i andre kvartal 2012 på MNOK 4,2 mot MNOK 1,1 tilsvarende kvartal året før. EBIT pr. kg sløyd vekt før verdijustering ble NOK 2,03 i andre kvartal 2012 mot NOK 1,89 i tilsvarende kvartal i fjor. Produksjonskostnaden er NOK 1,66 lavere pr kilo enn andre kvartal i 2011. Oppnådd salgspris i kvartalet var NOK 1,45 lavere pr kilo enn samme kvartal i fjor. Biologisk status er meget god.

 

Kraftig økning i slaktevolumer 

NRS slaktet et volum på 5.039 tonn sløyd vekt i kvartalet som er en økning på 50 % fra samme periode forrige år. Kvartalets slaktekvantum fordeler seg med 2.995 tonn i Region Nord og 2.045 tonn i Region Sør. Estimert slaktekvantum for 2012 er 22.500 tonn som er en økning på 20 % sammenlignet med 2011. For 2013 forventes en ytterligere økning på 24 % til 28.000 tonn.

Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 13.243 tonn oppdrettsfisk som er en økning på 18 % fra samme kvartal i 2011.

 

Positiv markedssituasjon

Den kraftige forbruksveksten av laks fortsetter og eksporten fra Norge økte med 26 % i forhold til samme kvartal i fjor.

– Markedssituasjonen fremover oppleves som positiv ettersom etterspørselen etter laks er god i de aller fleste markeder. Det er forventet at det i tredje kvartal vil være en betydelig økning i det globale utbudet av laks før det forventes en moderat vekst i fjerde kvartal. En viktig forutsetning for det positive markedssynet er at eksporten mot det russiske markedet får utvikle seg normalt uten uforutsette handelshindringer, skriver de.

 

Publisert: 21.08.2012 , 07.01

Mest lest


Siste saker

X