John Binde

NRS med vesentlig ubenyttet produksjonskapasitet

På tross av at Norway Royal Salmon økte produksjonen med 76 prosent i 2011 har selskapet fortsatt betydelig rom for vekst. Ved smoltutsettet i 2012 vil selskapet utnytte sin kapasitet maksimalt.

Henrik Wiedswang Horjen

Oppdrettsvirksomheten slaktet 18.781 tonn i 2011 mot 10.677 tonn i 2010. Konsernets produksjonskapasitet er tilnærmet 30.000 tonn sløyd vekt i året.

– Norway Royal Salmon har derfor en vesentlig ubenyttet produksjonskapasitet som vi har et sterkt fokus på å sikre en lønnsom utnyttelse av, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Smoltutsettet i 2012 reflekterer også dette, da selskapet vil utnytte sin eksisterende kapasitet maksimalt. Totalt smoltutsett i 2011 var 7,7 millioner, opp 2 millioner fra 2010.

Les også: Oppdrettsvirksomhet på høygir i Norway Royal Salmon

Kan vokse i Finnmark

I 2012 planlegges et totalt smoltutsett i på 7,5 millioner, opplyser selskapet. Til tross for sterk vekst i produksjonen det siste året, har konsernet fremdeles vesentlig ubenyttet produksjonskapasitet i Vest-Finnmark.

Markedets enorme absorberingsevneevne har gitt selskapet optimisme med tanke på videre vekst. Selskapet estimerer dermed en økning i estimert slaktekvantum for 2012 på 20 prosent.

Markedsabsorpsjon gir optimisme

Volumene på 22.500 tonn som er en økning på 20 % sammenlignet med 2011. For 2013 forventes en ytterligere økning på 19 % til 26.700 tonn.

– Forbruket av laks på verdensmarkedet formidabelt. At markedet er i stand til å forbruke så stor vekst uten at prisen faller mer enn hva den gjorde, gir grunnlag for optimisme i tiden fremover, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Publisert: 23.02.2012 , 07.00


Siste saker

X