Norway Royal Salmon Arctic Offshore Farming. Foto: Screenshot av Youtube video.

NRS og Aker er et steg nærmere utviklingskonsesjoner

Fiskeridirektoratet har på fredag 7.juli informert Norway Royal Salmon / AKER om at konseptet "Arctic Offshore Farming" er et steg videre i prosessen for endelig tildeling av utviklingstillatelser.

Direktoratet har informert om at de ville gå videre med behandlingen av søknaden begrenset oppad til 2995 tonn i MTB, men avviste søknaden med hensyn til de ytterligere 8705 tonn i MTB det var søkt om, kommer det frem i en børsmelding.

Norway Royal Salmon/Aker søkte om 15 utviklingstillatelser (11700 tonn i MTB).

De to selskapene melder at de er glad for at myndighetene deler deres oppfatning om at konseptet representerer en potensiell ny produksjonsløsning innen lakseoppdrett, noe som kan bidra til videreutvikling av næringen.

De skriver også at Norway Royal Salmon/Aker vil imidlertid sterkt vurdere å klage på beslutningen om å avvise de resterende MTB tonnene som inngår i konseptet.

Les også: Ett nei og to delvis avslag

Publisert: 09.07.2017 , 12.52


Siste saker

X