John Binde

NRS på break-even i tredje kvartal

God biologisk utvikling til tross, Norway Royal Salmon oppnådde et overskudd på kun 2,2 millioner koner i tredje kvartal.

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer en EBIT før verdijustering og enkeltstående hendelser i tredje kvartal 2012 på MNOK 2,2. I forhold til samme periode i fjor, har det blitt slaktet et lavere kvantum til noe lavere markedspriser. Lave priser i perioden har forårsaket noe tidsforskyving i den planlagte slaktingen.

Flat omsetning 

Driftsinntektene var MNOK 412 i tredje kvartal 2012 sammenlignet med MNOK 431 i samme kvartal i 2011. I kvartalet er det kostnadsført MNOK 9,9 som enkeltstående hendelser. Årsaken er ekstraordinær dødelighet forårsaket av høy algeflora (flagellat) og lavt oksygennivå i ventemerd. Forøvrig er biologisk status god. Driftsresultatet i kvartalet etter verdijustering og enkeltstående hendelser ble MNOK 32,7, som er en forbedring på MNOK 52,3 sammenlignet med tilsvarende periode i forrige år.

Bygger biomasse

NRS har hatt en vesentlig biomasseoppbygging i tredje kvartal som har medført at netto rentebærende gjeld er økt med MNOK 65 i kvartalet til MNOK 542. Biomasseoppbyggingen vil fortsette og NRS forventer full utnyttelse av konsernets MTB i løpet av fjerde kvartal 2012. NRS har en god finansiell fleksibilitet og hadde ved utgangen av tredje kvartal en netto rentebærende gjeld til konsernets bankforbindelse på MNOK 428 av en total ramme på MNOK 612. Egenkapitalen er økt med MNOK 16 i kvartalet til MNOK 606, som gir en EK-andel på 37,5 %.

Biologisk forbedring i region sør 

Region Nord oppnådde en EBIT i tredje kvartal 2012 på MNOK 2,7 mot MNOK 10,6 tilsvarende kvartal året før. EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 1,13 i tredje kvartal 2012 mot NOK 2,83 i tilsvarende kvartal i fjor. Produksjonskostnaden er NOK 0,64 høyere pr kilo enn tredje kvartal i 2011. Oppnådd salgspris i kvartalet var NOK 1,51 lavere pr kilo enn samme kvartal i fjor og forklarer reduksjonen i EBIT-margin.

Region Sør oppnådde en EBIT i tredje kvartal 2012 på MNOK 3,5 mot MNOK 1,4 tilsvarende kvartal året før. EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 1,89 i tredje kvartal 2012 mot NOK 0,54 i tilsvarende kvartal i fjor. Produksjonskostnaden er NOK 2,90 lavere pr kilo enn tredje kvartal i 2011, mens oppnådd salgspris i kvartalet var NOK 2,20 lavere pr kilo enn samme kvartal i fjor. 

Publisert: 14.11.2012 , 08.39


Siste saker

X