Merd anlegg

NRS presser biomassen i 2013

Vesentlig biomasseoppbygging og snart full utnyttelse av konsernets MTB står på dagsorden for Norway Royal Salmon som i 2013 øker volumene med 35 prosent.

Fra 2011 til 2012 økte selskapet slaktevolumene med 15 prosent.

Når årets volumer havner inn på 21.500 tonn, vil det bare være en tredjedel av hva volumene vil ligge på neste år. Fr 2013 forventer selskapet å slakte 29.000 tonn.

Les også: NRS i break-even i tredje kvartal

Nedgang i slakt i tredje kvartal

I tredje kvartal derimot er slaktevolumene delvis forskjøvet. NRS slaktet et volum på 4.243 tonn sløyd vekt i kvartalet som er en reduksjon på 33 prosent fra samme periode forrige år. Kvartalets slaktekvantum fordeler seg med 2.408 tonn i Region Nord og 1.835 tonn i Region Sør.  

Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 13.498 tonn oppdrettsfisk. Dett er 3 % lavere enn samme kvartal i 2011 og skyldes nedgang av egen fisk. Volumet fra eksterne leverandører er økt med 22 %, som er over markedsveksten i kvartalet.

Fremhever verdien av det russiske markedet

Forbruksveksten av laks fortsetter og eksporten fra Norge har økt med 23 % hittil i år. Markedssituasjonen fremover oppleves som positiv ettersom etterspørselen etter laks er god i de aller fleste markeder. Samtidig vil det også i fjerde kvartal være en økning i det globale utbudet av laks, men betydelig mindre vekst enn vi har hatt i de tre foregående kvartalene.

Veksten fra Norge vil være begrenset, mens det er ventet fortsatt vekst fra Chile. En viktig forutsetning for det positive markedssynet er at eksporten mot det russiske markedet får utvikle seg normalt uten større handelshindringer, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Publisert: 14.11.2012 , 07.01


Siste saker

X