Ønsker å avvente rotenonbehandling

Årsmøtet i Sunndal Jeger og Fiskerforening ber Sunndal kommune og de statlige myndigheter om å avvente gjennomføringen av rotenon behandlingen i Driva, inntil man ser resultatene fra Vefsna og Nofima Marin sine forsøk med å kartlegge resistens.

Det er Leif Meisingseth og Erik Smiset, begge medlemmer i Sunndal Jeger og Fiskerforening som på vegne av flere medlemmer ber årsmøtet i foreningen fatte et vedtak der Sunndal kommune og statlige myndigheter blir bedt om å avvente gjennomføringen av rotenonbehandlingen i Driva, skriver Driva.no. Årsmøtet skal ta stilling til forslaget 25. februar.

Ikke optimal effekt

Rotenonbehandling av flere vassdrag i Norge har ikke vist de store og gode resultatene for de største elvene og den siste elva som er under behandling er Vefsna, som i august i år ble behandlet med rotenon for andre gang. Vefsna kan godt sammenlignes med Driva, hvor det er en naturlig foss som hindrer laksen i å gå opp, tilsvarende en eventuelt kommende laksesperre i Snøvassmælan. Det vil bli interessant å følge med utviklingen i Vefsna de kommende åra.

Forskning fra Nofima Marin viser at laksen er i ferd med å danne resistens mot gyroen. Det vises til forsøkene i Drammenselva, som viser at motstandsdyktighet mot gyroen kan være arvelig og at dette gjelder for flere årsklasser. Man lurer derfor på om det også er dette som skjer i Driva siden det har vært en svært god sesong.

Publisert: 06.02.2013 , 07.00


Siste saker

X