Laks som hopper merd anlegg fisk

Null søkere til havbruksstudiet i Nordland

Det var ingen som hadde havbruksstudiet i Nordland som førstevalg.

Fredag legges ledige studieplasser ut.

Etter søknadsfristen i april har studentene hatt mulighet til å bytte om sine prioriteringer fram til 1. juli.

Mens siviløkonomutdanningen på Norges Handelshøyskole i Bergen og jusstudiet ved Universitetet i Oslo ruvet på toppen av maioversikten over de mest foretrukne studiene, er det andre studier som har grunn til å håpe at mange studenter har rokert sine valg før studiestart, skriver BA.no.

Havbruk ved Universitetet i Nordland og idéhistorie ved Høgskolen i Telemark har ikke fått noen førstevalgssøkere. Ifølge oversikten på Samordna opptak er idéhistorie i Telemark avlyst etter den manglende interessen, mens Nordland fortsatt skal tilby sitt studium i havbruk.

Publisert: 17.07.2013 , 07.00


Siste saker

X