Ny administrerende direktør i Aqua Gen AS

Aqua Gen AS har ansatt Odd Magne Rødseth (43) i stillingen som administrerende direktør. Rødseth er i dag forskningsdirektør i Intervet Norbio AS. Han tiltrer stillingen som administrerende direktør 1. februar 2004.

Odd Magne Rødseth er født og oppvokst i Stranda på Sunnmøre. Parallelt med studier ved Universitetet i Bergen, samlet Rødseth praktisk erfaring fra ulike deler av havbruksnæringen med bl.a. driftslederansvar for klekkeri/settefisk og matfiskanlegg. Etter endt utdanning jobbet han i perioden 1986 til 1992 som forsker ved Havforskningsinstituttet i Bergen. I tiden som aktiv forsker var fokus lagt på fiskens immunsystem og muligheten til å utvikle vaksiner til oppdrettsfisk. I samme periode var han med å bygge opp og drive det nasjonale forskningsprogrammet Frisk Fisk, som dannet grunnlaget for utviklingen av den første fiskevaksine mot kaldvannsvibriose. I forbindelse med det hollandske veterinærfarmasøytiske selskapet Intervet International sitt oppkjøp av Norbio AS, fikk Rødseth ansvaret for selskapets satsing på utvikling av nye fiskevaksiner. Gjennom sin stilling som forskningsdirektør i selskapet har Rødseth de siste 10 år ledet utviklingen og lanseringen av en rekke nye produkter på det internasjonale markedet.

Publisert: 17.11.2003 , 14.18

Mest lest


Siste saker

X