Alejandro Tola Alvarez har blitt utnevnt som ny administrerende direktør i Genomar Genetics.

Ny administrerende direktør i Genomar Genetics

Alejandro Tola Alvarez har blitt utnevnt som ny administrerende direktør i Genomar Genetics, et EW Group selskap som fokuserer på utvikling og distribusjon av forbedret genetikk for den rasktvoksende tilapiaindustrien.

Han kommer fra stillingen som teknisk direktør og startet i sin nye stilling 1. juni 2017. Han vil være ansvarlig for å gjennomføre selskapets strategi for produkt- og forretningsutvikling, og arbeide med datterselskaper og kunder i Asia og Latin Amerika, samt samarbeide tett med andre genetikkselskaper innen EW Group.

Alejandro har vært en del av Genomar-gruppen siden 2006 og hatt posisjoner som produksjonsdirektør stasjonert i Sørøst-Asia og som teknisk direktør med base ved hovedkontoret i Norge.

– Vi er veldig tilfreds med å finne en høyt kvalifisert intern kandidat til stillingen som administrerende direktør, sier styreleder Odd Magne Rødseth i en pressemelding.

Alejandro har hatt en sentral rolle i oppbyggingen av det mest anerkjente og profesjonelle avlsprogrammet i tilapiasektoren. Hans lange erfaring innen industriell tilapiaproduksjon, kombinert med faglig kompetanse innen moderne avlsteknologi, gir de beste forutsetninger for å videreutvikle Genomar Genetics som verdens ledende avlsselskap for tilapia med distribusjon i Asia og Latin Amerika.

Alejandro er utdannet veterinær og har mastergrader innen akvakultur, bedriftsøkonomi og genetikk.

GenoMar Genetics, med hovedkvarter i Oslo, har utviklet Genomar Supreme Tilapia-stammen (GST) gjennom mer enn 25 års profesjonell og innovativ selektiv avl. Programmet er den direkte videreføringen av GIFT-programmet og har en langsiktig tilknytning til Central Luzon State Universitetet. Med totalt 50 ansatte i Filippinene og Malaysia har selskapet etablert en ledende posisjon innen utvikling og distribusjon av genetikk til tilapiaindustrien i Asia. GenoMar Genetics var en del av Norway Fresh Gruppen frem til mars 2017 da EW GROUP kjøpte 100 % av aksjene i selskapet.

EW GROUP, lokalisert i Visbek i Tyskland, er et familieeid holdingselskap med mer enn 120 datterselskaper i over 30 land. Kjernevirksomheten i konsernet er avl, ernæring og helse hos dyr. EW GROUP sysselsetter mer enn 9000 mennesker over hele verden. I løpet av de siste 10 årene har EW GROUP ekspandert innen akvakultursektoren og omfatter selskaper som AquaGen, Aquabel, GenoMar Genetics og Vaxxinova.

Publisert: 06.06.2017 , 07.24


Siste saker

X