Ny administrerende direktør

Fiskeriforskning har tilsatt Ivan C. Burkow (44) i stillingen som administrerende direktør.

Burkow er i dag forskningsdirektør ved Fiskeriforskning. Han overtar stillingen som administrerende direktør 1. mai etter Ola R. Valvåg, som fratrer etter endt åremål. Før Ivan C. Burkow startet som forskningsdirektør i 2001, var han direktør for Norsk institutt for luftforskning (NILU), avdeling Tromsø, og sentral i oppbyggingen av Polarmiljøsenteret. Burkow er født og oppvokst i Tromsø, og i hjembyen har han gjennomført sin doktorgrad i kjemi. Han har tidligere vært førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, og hatt bistilling ved Norges fiskerihøgskole. Burkow var også forsker ved Fiskeriforskning i årene 1986 til 1992. I tiden som aktiv forsker var fokus lagt på helseeffekter av organiske miljøgifter og utnyttelse av marine fettstoffer. Burkow har omfattende internasjonal erfaring, og har blant annet hatt forskningsopphold i Skottland. Han innehar ulike nasjonale og internasjonale verv. – Som administrerende direktør for Fiskeriforskning vil en av mine viktigste oppgaver være å tilpasse vår forskning best mulig til behovene i fiskeri- og havbruksnæringa. Vi skal ha et tett samarbeid med næringslivet, og produsere kunnskap som er nyttig og gir avkastning, sier Ivan C. Burkow.

Publisert: 08.01.2003 , 11.47


Siste saker

X