Fiskeindustriarbeiderne fær økt minstelønn. Foto: NNN.

Ny allmenngjort minstelønn

- Tariffnemnda har vedtatt å justere allmenngjøringsforskriftenes minstelønnssatser. Dette gjelder også for fiskeindustrien, ifølge NNN.

De nye satsene er:

Kr. 176,70 per time for produksjonsarbeidere

Kr. 187,20 per time for fagarbeidere

NNN skriver at den nye forskriften gjelder for fagarbeidere og produksjonsarbeidere med dertil hørende arbeidsoperasjoner, lagerarbeidere, transport, vakthold, rengjøring og kantine, håndverkere, reparatører, arbeidsledere, kontrollører, instruktører og kjølemaskinister/kuldemaskinister. Forskriften gjelder ikke for lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for at de allmenngjorte vilkårene følges. Men flere andre aktører har plikter og rettigheter i denne forbindelse:

  • Den som engasjerer/bestiller et arbeid/en tjeneste fra en leverandør eller underleverandør har informasjonsplikt om disse bestemmelsene og skal påse at allmenngjorte vilkår følges.
  • Tillitsvalgte kan begjære innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som utfører arbeid innenfor områder med allmenngjorte tariffavtaler.

– NNN vant en viktig seier for alle som jobber i fiskeindustrien da en enstemmig tariffnemnd vedtok i november 2014 å allmenngjøre deler av overenskomst for fiskeindustribedrifter, skriver de.

De nye satsene trer i kraft 1.juni.

Publisert: 23.05.2017 , 09.26


Siste saker

X