Ny drift på Svanøy

Et samarbeid mellom tidligere Fjord Seafood-ansatte, Skaar Norway AS og Flora Fisketransport sørger for nytt liv i oppdrettsvirksomheten som før var knyttet til Svanøy Stiftelse.

Gustav-Erik Blaalid

Initiativtakerne er Ola Sveen og Ove Inge Vågen, begge tidligere ansatt i Fjord Seafood som for noen år siden kjøpte oppdrettsvirksomheten knyttet til Svanøy Stiftelse. Fjord la ned virksomheten på Svanøy tidligere i år, noe som medførte at sju personer mistet jobben. Men nå er det nytt liv. – Foreløpig vil det bli tre arbeidsplasser knyttet til virksomheten, sier daglig leder i nyetablerte Svanøy Havbruk AS, Ola Sveen. Bak det nye selskapet står også Skaar Norway AS og Flora Fisketransport AS. Skaar skal ta seg av alt salg av fisk fra Svanøy Havbruk, mens Flora Fisketransport skal ta seg av all transport. – Vi skal produsere rundt 200.000 settefisk av ørret, samt 700.000 – 800.000 ørretyngel det første driftsåret. Settefisken skal vi ha i eget oppdrett, yngelen er for salg, forteller Sveen. De vil ha den første fisken klar for salg til neste høst. Planene videre fremover avhenger av flere forhold. – Vi har også planer om å gjenoppta stamfiskproduksjonen, og vi jobber med å få til en løsning i samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane som gjerne vil plassere en 6000 kubikkmeter konsesjon hos Svanøy Havbruk. – Dette forutsetter at Høgskulen får opprettholde akvakulturstudiet, og at den planlagte kystlokaliteten legges til oss, sier en optimistisk Ola Sveen. Han skryter av all hjelp de har fått av Flora kommune og prosjekthjelpen de har fått av Sunnfjord 2020.

Går andre veien Daglig leder i Skaar Norway AS, Per Inge Tansøy sier til kyst.no at de har gått med i prosjektet fordi de mener det er et godt prosjekt, og at de dessuten trenger fisken. – Vi er som andre eksportører ute etter å sikre oss fisk, og ser på dette prosjektet som en fin anledning til å gjøre det, sier han. Tansøy legger til at han mener det er hyggelig at det er rom for mindre aktører også, og at dette går motsatt vei av det som har vært trenden de siste årene.

Ingen av partene vil opplyse hvor mye de har betalt for utstyret som de har kjøpt av Fjord Seafood AS.

Publisert: 18.10.2005 , 07.00


Siste saker

X