Fiskeridirektoratet.

Ny kommunikasjonsdirektør i Fiskeridirektoratet

Anette Aase blir ny kommunikasjonsdirektør i Fiskeridirektoratet.

– Jeg har jobbet nesten 15 år i Fiskeridirektoratets kommunikasjonsstab. Det har vært en voldsom utvikling i kommunikasjonsarbeidet i direktoratet i løpet av de årene, og vi skal selvsagt fortsette å bli bedre, opplyser hun.

Aase har utdanning i medier og kommunikasjon fra Høgskulen i Volda og Universitetet i Bergen. Før hun kom til Fiskeridirektoratet, jobbet hun i TV 2 med blant annet webutvikling, kommer det frem i en pressemelding fra direktoratet.

Anette Aase blir ny kommunikasjonsdirektør i Fiskeridirektoratet. Foto: F.dir

– I løpet av disse årene har jeg lært og erfart at for å gjøre en god jobb må man definere hva kommunikasjon skal være i den konteksten man jobber i. Kommunikasjon kan jo være alt mulig egentlig – personlig dialog og kroppsspråk, det kan ligge i grenseland mot markedsføring eller politisk påvirkning, eller det kan handle om automatisering og digitalisering, for å nevne noe, sier Aase.

To veivisere

Når Fiskeridirektoratet har definert hvordan de skal kommunisere, har to ting gått foran og vist vei. Det ene er samfunnsoppdraget til direktoratet:«Vi skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.»

– Første gang du leser denne, tenker du kanskje, som man ofte gjør, at det bare er ord. Men det er mange viktige stikkord i dette samfunnsoppdraget som har satt standarden for hva direktoratet skal drive med og hvordan vi skal kommunisere – lønnsom, verdiskapende, næring, bærekraft, bruker, ressurser, miljø.Det andre er statens kommunikasjonspolitikk. Den sier blant annet at innbyggerne skal få klar informasjon om sine rettigheter og plikter, og få mulighet til å delta i utformingen av ordninger og tjenester.

Lang tradisjon for åpenhet

– Fiskeridirektoratet har lang tradisjon for å være åpne og lytte til fiskeri – og havbruksnæringene. Det gjennomføres mange dialogmøter med næringene i løpet av et år, vi har nær kontakt med fiskerlagene og andre næringsorganisasjoner, vi arrangerer to ganger i året reguleringsmøter der man diskuterer neste års reguleringer og til slutt en liten kuriosa; i hvor mange andre statlige etater ligger alle ansatte på nett med e-post og telefonnummer, sier Aase, og avslutter:

– Denne tradisjonen, sammen med samfunnsoppdraget og statens kommunikasjonspolitikk, er i mine øyne en perfekt kontekst for å drive offentlig kommunikasjonsarbeid – å gå i dialog for å forandre og forbedre.

Anette Aase tiltrer som kommunikasjonsdirektør 1. september 2017

Publisert: 07.07.2017 , 10.11


Siste saker

X