Ny lov som berører sjømateksportører

USA har vedtatt en ny lov som berører eksportører av fisk og sjømat til USA. Loven innfører bestemmelser som skal beskytte matforsyningen til USA, melder Eksport-aktuelt.no.

Av særlig betydning er krav om at alle utenlandske selskaper som framstiller, bearbeider, pakker eller oppbevarer mat som skal forbrukes i USA må være registrert hos Food and Drug Administration (FDA) innen 12. desember i år. Forsendelser skal også forhåndsvarsles. Forhåndsvarslingen til FDA ved all import av mat og dyrefor skal skje fra samme dato. FDA melder nå at denne varslingen kan gjøres elektronisk via internett, gjennom et nytt ?Prior Notice System Interface?. Forhåndsvarslet skal FDA ha mottatt og bekreftet elektronisk maksimalt fem dager før vareankomst, men minimum to timer før ankomst dersom varene kommer landeveien. Varer med fly eller tog skal varsles minst fire timer i forveien, og varer som kommer med skip må varsles minst åtte timer i forveien.

Publisert: 31.10.2003 , 07.00


Siste saker

X