Ny pris utdeles under Aqua Nor

Stiftelsen Nor-Fishing har besluttet å opprette en innovasjonspris. Prisen som er på kr. 100.000,- samt et innrammet trykk av en kjent norsk billedkunstner, vil bli utdelt for første gang på Aqua Nor i Trondheim i august.

– I en tid hvor havbruksnæringen sliter, er det mer enn noensinne ønskelig og nødvendig med nytenking og tiltak som kan slå ut i positiv retning. Prisen skal være en honnør for den eller de som har satset riktig og gjennomført tiltak til beste for så vel egen virksomhet som for næringen som helhet, sier direktør Odd Berg i Stiftelsen Nor-Fishing i en pressemelding. Prisen vil bli delt ut hvert år, henholdsvis på fiskerimessen Nor-Fishing og havbruksmessen Aqua Nor. Ved første utdeling retter man seg mot havbruksnæringen og inviterer både norske og utenlandske bedrifter, organisasjoner, forskningsmiljøer og enkeltpersoner i og med tilknytning til næringen til å konkurrere om prisen. Dette skjer ved søknad som skal beskrive og dokumentere tiltaket, produktet, prosjektet eller annet som er initiert, satt i verk eller i produksjon i løpet av de siste to årene – altså siden siste messe. En jury bestående av representanter fra Stiftelsen, Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening og SND, vil vurdere søknadene og spesielt legge vekt på det nyskapende, effekten, økonomisk gevinst og potensialet, sier Odd Berg som er overbevist om det vil bli vist stor interesse for den nye innovasjonsprisen.

Publisert: 25.06.2003 , 10.32

Mest lest


Siste saker

X