Mattilsynet

Ny regiondirektør på Vestlandet

Mattilsynet har tilsatt ny regiondirektør for Hordaland og Sogn og Fjordane. Vedkommende har også bakgrunn fra miljøbevegelsen.

Pål Mugaas Jensen

Avgjørelsen ble tatt før helgen. Da ble nåværende seniorinspektør og ved Mattilsynet i Haugalandet, veterinær Karen Johanne Baalsrud ansatt. Det bekrefter direktør i administrasjonsavdelingen i tilsynet, Jarleif Nordheim.

Han sier Baalsrud tiltrer i stillingen en gang på høsten..

Uforandret fokus

Baalsrud gleder seg til å ta fatt i en region der arbeid i forhold til oppdrettsnæringen er et av de viktigste områdene. Men hun tror ikke fokus vil endres i Hordaland og Sogn og Fjordane, selv om det kommer en ny leder .

– Det vil nok forbli uforandret. Denne regionen er ikke enestående. Mattilsynet har for hele landet sine klare føringer gjennom regelverket, som sammen med politiske føringer legger grunnlaget for hvordan vi jobber, sier hun.

Hun understreker imidlertid at hun anser utfordringene som store.

– Så for meg blir det å ta tak i tøylene og prøve å håndtere disse utfordringene på best mulig måte, sier hun.

Basen er tilsynsarbeidet

Hun sier basen i Mattilsynets arbeid er tilsynsarbeidet ute på anleggene.

– Det er en oppgave vi går til med stor ydmykhet, og noe vi jobber for å gjennomføre på en ordentlig måte og ikke minst så likt som mulig for alle bedrifter. I tillegg er det viktig at vi våger å bruke de verktøy som blir stilt til disposisjon.

– Har disse verktøyene blitt brukt med for stor forsiktighet, synes du?

– Nei, jeg vil absolutt ikke si at vi har forsømt oss. Men havbruksnæringen er en næring det skjer veldig mye i og den er veldig dynamisk, konstaterer hun.

Mer å hente i lusearbeidet

På torsdag kom det en ny rapport om lusesituasjonen. Den viser at situasjonen har vært bra i anleggene nå på våren, men at villfisken tross dette stedvis har mye lus. Les også: Lite lakselus i anleggene, stedvis mye på villfisken

– Er det egentlig noe mer næringen kan gjøre for å bedre forholdene for villaksen?

– Det er helt sikker mer næringen kan gjøre, og det er helt sikkert mer vi kan gjøre.

– Vil et av svarene være mer tilsyn?

– Det er det sykdomssituasjonen som bestemmer, sier hun.

Dyr, mikrober og miljø

Baalsrud presiserer at hun for tiden ikke jobber mot havbruksnæringen i regionen og heller ikke har den som hovedfelt, så derfor ber hun om, forståelse for at hun ikke ennå detaljkunnskap om situasjonen.

De siste fire årene har hun arbeidet deltid ved distriktskontoret på Haugalandet som seniorinspektør, men har før det, erfaring innen tilsyn både ved regionkontoret i Rogaland og Agder som leder av tilsynsavdelingen, og med tilsynsspørsmål ved hovedkontoret.

Baalsrud er av utdanning veterinær og hun har også en doktorgrad i infeksjonsmedisin.

– Jeg har alltid interessert meg for krysningsområdet mellom dyr og mikrober og miljø. Det er en ballast som ikke er så forskjellig mellom land og sjø, sier hun

Naturvern

At miljø også har fenget Baalsrud spesielt, vitner mange ulike verv i Naturvernforbundet om.

Hun ble i 1976 første kvinnelige leder av Natur og Ungdom, og var nestleder i Naturvernforbundet på tidlig 90-tall, da sentralledelsen var i dyp konflikt med lokallagsleder Kurt Oddekalv. I tillegg har hun vært leder av Naturvernforbundet i Etne.

– At oppdrettsnæringen har et tidvis anstrengt forhold til miljøbevegelsen er ikke ukjent. Du tror ikke ditt lange miljøengasjement vil ha noe å si for samarbeidet med næringen?

– Overhode ikke! Og jeg har heller ingen aktive verv nå, understreker hun.

Publisert: 25.06.2012 , 07.00


Siste saker

X