Ny rekord for blåskjelleksporten fra Norge

I første halvår 2003 ble det eksportert 1462 tonn levende blåskjell fra Norge, mot 873 tonn i første halvår 2002. Dette er en økning på 67 % fra 2002 til 2003.

Ifølge Stiftelsen Norsk Skjellforum er verdien derimot gått kraftig ned, fra en gjennomsnittspris på kr 5,23 i første halvår 2002 til kr 3,20 i 2003. – Men bildet er på ingen måte helsvart. Kvaliteten på skjellene og hvor de blir solgt gir seg store utslag i prisen. Industriskjell som først og fremst går til Tyskland, Danmark, Irland og Nederland blir solgt for 2 ? 3 kroner pr kg, mens konsumskjell som går til Frankrike, Sverige, Finland, Belgia og Øst-Europa går for fra 6 kroner og helt opp i 25 kroner pr kg, skriver de i en pressemelding. Det er i tillegg solgt en del bearbeidede blåskjell til en verdi av ca 11 kr pr kg i gjennomsnitt. Dette er omtrent likt med i fjor.

Publisert: 05.08.2003 , 09.07


Siste saker

X