luseteller optisk avlusning

Ny skånsom metode for telling av lus kan bli en realitet

Beck Engineering har utviklet en teknologisk plattform for Optisk avlusing. Samtidig jobbes det med å videreutvikle programvaren og teknologien, slik at enhetene også kan benyttes til telling av lakselus. Målet er å få på plass et system for automatisert telling av lus allerede i 2014.

Elisabeth Nodland

Mattilsynet har etterlyst utvikling av mer skånsomme tellemetoder av lakselus. Foreløpig er det ikke så mange som jobber med denne problemstillingen, men Bekc Engineering har noe på trappene som høres lovende ut.

Selskapet har allerede utviklet en teknologisk plattform for Optisk avlusing som de ønsker å utnytte til flere tjenester og løsninger for oppdrettsnæringen.

– Det viktigste er å få til en skånsom, bærekraftig og god kommersiell metode for avlusing, sier John A. Breivik, administrerende direktør i Beck Engineeringn til Norsk Fiskeoppdrett/Kyst.no. Vi avslutter vårt IFU-prosjekt ila. våren 2013 og har planer om en prototypeserie til våre partnere (Marine Harvest, Lerøy Seafood Group og SalMar) ila. høsten 2013. De kommende enhetene (10-30 stk.) skal så testes utover høsten og vinteren 2013/2014.

 Automatisert lakselustelling

Det jobbes også med å videreutvikle programvaren og teknologien, slik at den kan benyttes til telling av lakselus.

– Vi mener og tror at vår løsning og høyteknologiske plattform vil kunne hjelpe lakseoppdretterne til en mer automatisert prosess både for avlusing og ikke minst for telling av lus og kontroll på lusenivåene, sier Breivik. Det er allerede flere oppdrettere fra den nordlige delen av landet som har kontaktet oss som følge av de problemene som har oppstått i vinter med hyppigere tellinger i lave temperaturer, både i sjø og luft. De får blant annet problemer med frysing av gjellelokkene og må i verste fall rett og slett avlive fisken. I tillegg er det økt fare for vintersår i forbindelse med slik håndtering og telling, noe som reduserer fiskekvaliteten.

Artikkelen fortstter under bildet.

Beck Engineering har utviklet en teknologisk plattform for Optisk avlusing (bildet). Nå øsnker de å videreutvikle den slik at den også kan benyttes til telling av lakselus.
Foto: Beck Engineering

Telling av lus basert på bilder

– Vår metode, med svært høyoppløselige bilder, vil gjøre røkterne/oppdretterne i stand til å kunne foreta telling av lus på bilder av fisken. Dette vil mest sannsynlig kunne gi minst like gode tellinger som når de står i forblåste og kalde omgivelser ute på anleggene og teller manuelt, sier Breivik. Tellingen kan foretas inne på fôrflåten. Det vil trolig gi like godt og representativt utvalg av fisk fra ulike dybder, aktuelle tidspunkter på døgnet og med en nøyaktighet som forventes å matche den manuelle tellingen av lus på fisk, som tross alt nå må hentes ut av merden og håndteres i varierende forhold og omgivelser.

Jobber tett med næringen

– Vi har en klar ambisjon om å få til første steg av en automatisert telling allerede i 2014. Denne vil ta bort behovet for manuell håndtering av fisken og vil innebære fortsatt menneskelig telling og kontroll for rapportering av lusenivå i de enkelte merdene. Testing og evaluering av denne metoden er forventet å gi oss viktige svar på veien mot en helautomatisk telling av lus, fortsetter Breivik. I det kommende arbeidet vil vi jobbe med næringen for å bidra med en mer skånsom og automatisert metode for telling og kontroll av lusebestanden i anleggene. Vi har også et mål om at både Optisk avlusing og automatisert telling av lus skal være viktige bidragsytere for de som søker om og vil opprettholde de nye «Grønne konsesjonene» som kommer fremover.

 

Publisert: 26.04.2013 , 07.00


Siste saker

X