Ragnar Nortvedt tar over som stasjonssjef på Havforskningsinstituttets stasjon på Matre. Foto: Privat.

Ny stasjonsjef for havforskningen på Matre

Ragnar Nortvedt har tatt over som stasjonssjef på Havforskningsinstituttets forskningsstasjon på Matre.

Han tar over etter Øyvind Torslett, og Nortvedt gleder seg over den nye jobben som han startet i første april.

Nortvedt er klar på at han kommer til å ha en administrativ lederrolle, men med bakgrunnen fra forskning vil det også være viktig å bidra til å videreutvikle kontakten mellom forskningsstasjonene ved instituttet og høyskoler, universitet og oppdrettsnæringen.

– Jeg gleder meg til å jobbe tett med staben, og over å få en operativ rolle, sier han til kyst.no.

Spesielt fokus på forutsigbar produksjon

Nortvedt vil jobbe med produksjon av det biologiske materialet de har på forskningsstasjonen og med forsøkene som gjennomføres der.

– Både den daglige driften og forskningsfokus går hånd i hånd. Jeg ser spesielt frem til å ta fatt på kvalitetsforbedrende tiltak, for å redusere uønsket variasjon.

Han understreker at å sikre forutsigbarheten i både produksjonen og i forsøkene er spesielt viktig, for arbeidet hans, men også for oppdrettsnæringen. Et område med spesielt fokus skal være miljøforholdene som sikrer god fiskevelferd og stabil produksjon.

Lang erfaring

Nortvedt fullførte sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen i 1997 og har arbeidet i over 10 år for NIFES. Doktorgraden omhandlet fôr og ernæring for kveite i nært samarbeid med Havforskningsinstituttets forskningsstasjon på Austevoll.

Etter dette fulgte et professorat innen sjømat prosessering og kvalitet ved Institutt for biologi ved UiB. Deretter har han jobbet i både Marine Harvest og hos Lingalaks.

Bakgrunnen i ernæring og fra Institutt for biologi sammen med erfaringen med kvalitetsfokus fra næringen, mener han vil bidra positivt i arbeidet som stasjonssjef.

– Jeg har vært heldig som har blitt involvert i alle stadiene, helt fra utvikling av stamfiskfôr, via eggkvalitet og klekkeri, gjennom produksjon og frem til slaktekvalitet og middagen på bordet, oppsummerer han.

Og det mener han er viktig, for det kan gi en slags «kickstart» i den nye jobben.

– Jeg retter derfor en stor takk til mine tidligere arbeidsgivere.

– Det at jeg begynte her på Matre som masterstudent og stipendiat på midten av 80-tallet har dessuten gitt meg en historisk ballast som var sterkt motiverende for å gå inn i denne jobben.

– Sirkelen er på en måte sluttet og jeg ser frem til å bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for oppdrettsnæringen herfra igjen, oppsummerer Nortvedt.

Publisert: 20.04.2017 , 10.30


Siste saker

X