Hovedkontoret til Midt Norsk Havbruk: foto: MNH.

Ny styreleder i MNH

Roger Granheim er valgt som ny styreleder i Midt-Norsk Havbruk (MNH), og erstatter dermed Torbjørn Gjelsvik.

Det kommer frem i en oppdatering hentet fra Brønnøysundregisteret.

Roger Granheim er ny styreleder i Midt-Norsk Havbruk. Foto: Torghatten ASA.

Tore Holand som er daglig leder i Midt-Norsk Havbruk sier til kyst.no at det nye styret ble valgt på generalforsamling i juni.

Han forklarer at årsaken til endringer i styret kommer grunnet at MNH ble overtatt 100% av NTS med oppgjør i aksjer i NTS, slik at de gamle aksjonærene i MNH nå eier 66 % av NTS.

– Roger Granheim er styreleder i NTS og dette er da en helt naturlig prosess og forenkling, legger Holand til.

Den nye styrelederen sier til kyst.no at han startet i styret i juni og er helt ny i selskapet.

– Hva kan du bidra med som styreleder for MNH? 

– Forhåpentligvis å være med og utvikle selskapet videre, sier han kort.

Garnes opplyser a t han har de siste 12 årene jobbet i Torghatten-systemet. Fra 2004-2010 som administrerende direktør i børsnoterte Fosen ASA, og fra 2010- som visekonsernsjef i Torghatten ASA. Han har i den forbindelse mange styreverv i selskaper hvor Torghatten er eiermessig engasjert. Herunder blant annet børsnoterte NTS ASA (eier av MNH), Norsk Fisketransport AS, Torghatten Nord AS og Widerøe AS.

Endrer antall medlemmer

Det er også noen endringer i antall styremedlemmer der selskapet går fra fire til fem medlemmer.

Ifølge Brønnøysundregisteret går Ivar Sigmund Williksen ut av styret, og går heller inn som varamedlem. Inn som nye styremedlemmer kommer Nils Andre Williksen og Dagfinn Eliassen.

Les også: NTS går sammen med Midt-Norsk Havbruk

Publisert: 13.09.2017 , 11.14


Siste saker

X