Level Solutions sitt pilotanlegg for rensing av sjøvann på Bremnes Seashore sitt settefiskanlegg i Trovåg. Bilde: LEVEL Solutions AS

Ny teknologi for rensing av sjøvann

Level Solutions har installert et pilotanlegg for rensing av sjøvann på Bremnes Seashore sitt nye settefiskanlegg i Trovåg. Målet er å produsere sykdomsfri fisk, og så langt er resultatene lovende.

Teknologien er utviklet i samarbeid med Knutsen Technology og pilotprosjektet har fått støtte fra Innovasjon Norge. Anlegget er nå fullt operativt og benytter seg av Knutsens KBAL-teknologi som opprinnelig er utviklet for rensing av ballastvann på skip. I Trovåg blir det tatt rutinemessige prøver og resultatene er positive.

– Etter fem ukers drift er jeg imponert over hvor effektivt renseanlegget er, sier Øyvind Haraldseid, driftsleder ved Bremnes Seashore sitt settefiskanlegg i Trovåg i en pressemelding.

– Det å ha et bakterie- og virusfritt vann gir store muligheter for å få til en sykdomsfri produksjon.

Om KBAL-teknologien:

De skriver at den patenterte KBAL-teknologien har vist seg effektiv for å fjerne ulike mikroorganismer. KBAL utsetter sjøvannet for et plutselig vakuum som sprenger og eliminerer organismene. Teknologien er opprinnelig utviklet av Knutsen Technology for rensing av ballastvann på skip, der kravene er langt strengere enn i oppdrettsnæringen. Level Solutions har i samarbeid med Knutsen Technology tilpasset KBAL-teknologien til oppdrettsnæringen.

Grundige tester og studier kan også dokumentere en mer effektiv UV-behandling ved å kombinere denne med KBAL. Skyggeeffekt forårsaket av partikler og bakteriekolonier kan skjerme bakterier og andre organismer mot UV-stråling. KBAL forbedrer også evnen til å eksponere uønskede organismer for UV behandling.

Sammenlignet med alternative metoder for rensing av sjøvann skiller KBAL seg ut ved minimalt behov for vedlikehold. Få mekaniske deler og robust oppbygging reduserer behovet for tilsyn og vedlikehold – og dermed også driftskostnadene.

Om Level Solutions:

Level Solutions satser spesielt på å utvikle løsninger til havbruk. Løsningene er utviklet i samarbeid med Knutsen Technology og Level Power & Automation. Levels Solutions kombinerer kompetanse innen automasjon, elektronikk, prosess og konstruksjon, og tar sikte på å bli en foretrukket samarbeidspartner for havbruksnæringen.

Publisert: 22.08.2017 , 12.39

Mest lest

Relaterte saker


Siste saker

X