Ny virkelighet for eksport av næringsmidler til USA

Innen 12 desember 2003 må alle som produserer, pakker eller oppbevarer næringsmidler som skal eksporteres til USA være registrert hos FDA.

Etter den 12. desember 2003 vil varer som ikke er forhåndsmeldt eller kommer fra fasiliteter som ikke er registrert hos FDA (Registration of food facilities og Prior Notice of Imported Food), bli avvist og tatt i arrest ved ankomst til USA. -Utgifter som påløper i denne forbindelse dekkes ikke av amerikanske myndigheter. For en nærmere beskrivelse av regelverket henvises det til de aktuelle forskriftene, sier adm.dir Ingebrigt Overby i Norske Sjømatbedrifters Landsforening.

Publisert: 28.11.2003 , 09.26


Siste saker

X