Den ny brønnbåten vil ha en Lengde o.a. 69,96 m, Bredde 17,80 m og Dybde i riss 5,90 m. Illustrasjon: Aas Mekaniske Verksted.

Nye brønnbåter for Sølvtrans

En ny kontrakt er inngått for bygging av to brønnbåter til Sølvtrans fra Aas Mekaniske Verksted.

Brønnbåtene er av verftets eget design av typen AAS 2502 ST med en lastekapasitet på 2500 m3. Dette er et helt nytt design og spesielt tilpasset rederiets sirkulasjonsprinsipp med sideveis sirkulasjon i lasterommene og lukket transport. Skrog til nybygget vil bli bygget i utlandet og vil komme til vårt verft på høsten neste år for utrustning, og skal overleveres til rederiet i april 2019. Samlet ordreverdi er nærmere 500 mill, skriver Aas Mekaniske Verksted i en pressemelding.

Båten er arrangert for transport av levende fisk i åpent og lukket system samt arrangert for å være servicefartøy for oppdrettsanlegg. Båten vil også være utstyrt med UV system for vannrensing for semilukket transport.

Nybygget blir videre utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken, system for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing og AGD behandling ved bruk av ferskvann.

– Nybygget er designet for å trykklosse til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Nybygget vil få følgende hoveddimensjoner;

Lengde o.a. 69,96 m, Bredde 17,80 m og Dybde i riss 5,90 m.

Lasteromsvolumet er på 2500 m3 som gir en kapasitet på føring av 375 tonn med levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båten vil ha innredning for 10 personer.

– Dette blir det 29. og 30. nybygget vi leverer til Sølvtrans / bbs rederiet.

– Vi fra verftets side ser på denne kontrakten med Sølvtrans AS som meget viktig for vår posisjon som ledende brønnbåt bygger, og vi er svært glad for å føre videre det lange samarbeid vi har hatt med Sølvtrans i mange år.

Publisert: 19.06.2017 , 08.14


Siste saker

X