Nye kart over norske fangster

Nye kart over norske fangster i 2004 er nå lagt ut på Fiskeridirektoratets nettsider. -Visualisering av fangststatistikk er et viktig informasjonstiltak for å få kunnskap om hvor de største fiskeriene foregår, sier informasjonssjef Olav Lekve i Fiskeridirektoratet til Fiskets Gang.

Illustrasjonskart
Illustrasjonskart
Foto: Fiskeridirektoratet
Kartene viser hvor store fangster som er tatt av hver art, hvor det enkelte fiskeri foregår og hvilke redskaper som brukes i fisket. Havforskningsinstituttet har bidratt i stort monn i arbeidet med å utarbeide kartene.
Nytteverdi
-Vi prøver gjennom kartene å formidle tall og fakta fra næringen på en pedagogisk måte. Vi håper at mange vil ha nytte av kartene, og vil bruke disse i både undervisning og informasjonsarbeid, sier Lekve.

-I årene fremover ønsker vi å gjøre kartene tilgjengelig for brukerne så tidlig på året som mulig, basert på foreløpige tall, sier Lekve.

Kartene for de pelagiske artene baserer seg på fangst fordelt på hovedområde og lokalitet, mens kartene for bunnfisk baserer seg kun på hovedområde.

Se kartene her

Publisert: 28.09.2005 , 10.52


Siste saker

X