Ekskursjonen til Sævareid Fiskeanlegg hadde mange ulike deltakere. Foto: Gråkjær.

Nye Sævareid Fiskeanlegg snart klar for overlevering

CtrlAQUAs årsmøte ble i forrige uke avsluttet hos Sævareid Fiskeanlegg nye fasiliteter som overleveres neste uke, kommer det frem i en pressemelding.

Det nye anlegget ble bygget med evne både til å kjøre med resirkulering og med normal vannføring. Dette er unikt, skriver Gråkjær på deres nettsider.

I forbindelse med CtrlAQUAs årsmøte forrige uke ble det arrangert en ekskursjon til Sævareid Fiskeanlegg.  CtrlAQUAs partnere fikk å se Sævareids nye og eksisterende settefisksystemer og deres eksisterende anlegg. Her kom representanter fra f.eks Marine Harvest, Lerøy, Cermaq, Bremenes Seashore, Uni Research, Nofima og Universitetet i Bergen. Til stede var også Gråkjær, som står for bygging av  det ca. 5000 kvadrameter store settefiskanlegget med tanker og

Roger Marøy startet som salgssjef i Gråkjær Aqua i februar. Foto: privat.

rør. Krüger Kaldnes leverer prosess- og elektriskutstyr (RAS) til anlegget.

– Klienten er veldig fornøyd med fisken, har de satt ut i første tre klargjorte kar og rapporterer at det er en svært lav dødelighet på disse fiskene, sier salgssjef Roger Marøy.

CtrlAQUA er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), som vil danne grunnlag for utvikling av fremtidig stengt avl konsepter. Blant de om lag 50 deltakere var mange med omfattende kunnskap om RAS teknologi, som syntes det var spennende å se hvordan bestemte prosesser hadde vært løst. Det var også deltakere som aldri har besøkt en omtrentlig fisk anlegg og uten kjennskap til fiskeoppdrett. For dem var det viktig å få en oversikt over hvordan et settefiskanlegg fungerer.

Det nye anlegg, som inneholder 10 tanker på 700 kubikkmeter, ble bygget for å kunne kjøre med både resirkulering og gjennomstrømning. Dette er unikt og gir Sævareid Fiskeanlegg fleksibilitet i produksjonen.

Publisert: 18.05.2017 , 13.36


Siste saker

X